Koekeloerder — 28 July 2017

Beste Redakteur en Kollega,
Ek sit en probeer as rekenaarleek bepaal wat die verskil is tussen aanlyn, elektronies en digitaal. Ek raadpleeg die HAT 6, Pearson, en besef dat ek addisionele toeligting nodig het om die drie begrippe te verstaan.
Aanlyn: b.nw., bw. inskakel by ‘n netwerk sodat inligting daarheen gestuur of daarvan onttrek kan word; aan die internet gekoppel …
Elektronies: b.nw., bw. 1) wat bewerk-stellig word deur elektrisiteit wat deur ‘n rekenaarskyfie/transistors/ens. gestuur word … 2) wat deur elektroniese apparaat voortgebring word …
Digitaal: b.nw. wat ‘n stelsel gebruik waarin data elektronies bewaar word of waarheen dit gestuur kan word …
Met kollega Tommy se hulp toiing ek die begrippe uit tot: ELEKTRONIES is nie altyd digitaal nie, maar altyd elektries (selfs as dit ‘n herlaaibare battery het soos selfone); AANLYN is die koppeling tussen toestelle en is beide digitaal en elektries en DIGITAAL is elektries, maar nie altyd aanlyn nie.
Betreffende die verskil tussen internet en web volstaan ek by ‘n begrip dat die internet ‘n oorkoepelende konneksie van rekenaars is waarvan een komponent daarvan die wêreldwye web of afgekort www is.
Mevrou, vir my bly die web een tamaai spinnerak wat mens kan vang.
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.