Koekeloerder — 11 Aug 1017

Beste Redakteur en Kollega
Ek sit en dink aan hekelterme en –afkortings.
Kettingsteek, agter lus, voorste been, drieslaglangbeen, glipsteek, picot, lus, kortbeen, halwe langbeen, sdop vir slaan draad om pen of gop vir gare oor pen. Die Engelse yo(h) in laasgenoemde geval en dit staan vir Yarn over (hook).
Jy beg (begin) en dr (draai), so (slaan oor) en maak sp/sps (spasie(s) tus (tussenin). Jy VK (verkeerde kant), hekel in die ks-sp (kettingsteekspasie) en moet weet wanneer is dit vl(a) voor lus (alleen) en al(a) agter lus (alleen).
Jy verminder en jy vermeerder. Jy herhaal en herhaal. Jy enkelbeentjie of maak bobbels of springmieliesteek en werk soms so al in die rondte soos Vader Cloete.
Maar, Mevrou, het jy geweet die eintlike lekkerte is dat hekelwerk die beste manier van meditasie is maar dat mens moet weet watter grootte hekelpen vir watter dikte draad gebruik moet word.
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.