Koekeloerder – 15 April 2016

Beste redakteur en kollega
Ek sit op my stoel en is lus vir nog ‘n guppie warm koffie, want die winter is besig om ons stelselmatig te bekruip.
As daar een woord in die woordeboek is wat my aandag trek is dit “guttapertsja” wat ‘n rubberagtig stof is, maar dit klink vir my eerder na ‘n uitroep van uiterste verbasing.
Daar is heelwat “g”- bangmaakwoorde en in die HAT verskyn guerrillaoorlog en guillotine direk na mekaar. My eie afleiding is dat gevaarlike woorde ook uniek gespel word soos die dubbel ‘r’ en ‘l’ van querrilla. Sommiges maak dit sommer gorillaoorlog.
My finansies bestaan uit eenvoudige somme sonder lekkasies tot in Panama. En hierdie Van Rooyen, minister van haar eie finansies, verklaar dat ek eerlikwaar nog nooit ‘n reis na Dubai onderneem het nie. Lesers moet desnieteenstaande my getroude van nie Des te meer met ander verwar nie.
Ek wil nie oor partypolitiek saampraat nie, want dit is bedoel vir politici en spotprenttekenaars, maar ek begin verstaan waarom ons voorvaders skertsend van ‘n gemakhuise as ‘n parlementshuisie gepraat het.
Mevrou, ek sê vir eers koebaai tot in Dubai.
— Elsa van Rooyen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.