Koekeloerder — 17 Maart 2017

Beste Redakteur en Kollega
Ek sit nolens volens op my stoel. As jy my vra – meer omdat ek wil as wat ek nie wil nie, maar tussen willens en onwillens lê net ‘n ‘on’.
Wat hierdie leenwoordgroep ook vir my interessant maak is die feit dat nolens die enigste woord in die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) is wat met ‘nol’ begin. “Nou wat daarvan?” sal menige mense seker wil wéét. Omdat dit sommer interessant vir my is om sulke waarnemings te maak.
En so is ons elkeen op ons eie ‘n verskynsel wat nie deur ander ontrafel en kleingekry kan word nie. Niemand sal verstaan waarom ek vandag die Latynse leenwoordgroep nolens volens gekies het as my woord van die dag op my Facebook-blad nie, maar wat ek wel weet is dat dit my gekies het.
‘n Ander taalfeit wat ek met groot genoegdoening met my vriende gedeel het is die Virtuele Instituut vir Afrikaans, VivA se meem oor ronde en rondte. Ek het so gehoop dat elke onderwyser(es) en sportklub se woordvoerders dit onder oë kan kry.
Ronde = onderafdeling in ‘n kompetisie: “Hy is in die tweede ronde van die vasvrakompetisie uitgeskakel.”
TEENOOR
Rondte = baan/roete wat min of meer ‘n sirkelgang het en waar die begin en einde op dieselfde plek is: “Hulle hardloop nou die tweede rondte van die 800 m.” — Bron: VivA Advies, viva-afrikaans.org, #viva-afrikaans.
(Meem: HAT 6de uitgawe, (2) beeld/video/ens. wat elektronies van een internetgebruiker na ‘n ander gestuur word.)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.