Koekeloerder — 20 Jan 2017

Beste redakteur en kollega,
Raai wat is: “(entom.) insek van die orde Diptera met slegs een paar vlerke (die tweede, agterste paar het gekrimp tot klein knotsvormige halters wat help met balans en koers hou), wat uitsluitlik van vloeistowwe lewe en waarvan daar tienduisende soorte voorkom …”
Erkenning Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), 6de uitgawe, Pearson.
Ja, ek het ook nog nooit van knotsvormig gehoor of gelees nie. Knots s.nw beteken volgens HAT onder andere bottelvormige houtapparate waarme armoefeninge gedoen word: met twee knotse swaai.
En van aandagafleibaarheid lei dit toe na knot: ww. (het ge~) 1) die top/punt/kroon van iets afslaan/verwyder. ‘n Boom knot. 2) (fig.) verminder; verswak; kortwiek: iemand se hoogmoed/mag knot.
Voor ek vergeet, die antwoord op my vraag in die inleidingsparagraaf is dit is die begin van die beskrywing van ‘n vlieg. Ja, wat ook die irritasie van ‘n gewone kombuisvlieg insluit.
Terwyl ek irritasie se spelling verifieer, sien ek die woord ironoloog raak: s.nw iemand wat ‘n studie van die ironie maak.
Mevrou, ek sit nou vir die tweede werksweek van 2017 op my stoel en koekeloer steeds na die wonder van woordeboeke.
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.