Koekeloerder — 22 September 2017

Beste Redakteur en Kollega
Ek sit en kyk na ‘n lys van Afrikaanse vakwoordeboeke en terminologielyste en ontdek ‘n hele klomp interessante onderwerpe.

1959 Skoenlapperlys (Dept. van SA Landbou. Landboutaalkomitee)

1953 Lys van lokomotiefterme (SA Spoorweë. Taalburo)1964 Vlegwerkterme (JL Badenhorst)

1970 Hoedeterme (Taaldiensburo)1970 Papierterme (SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo)

1970 Rugbyterme (FAK)1974 Plastiekwoordeboek (SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo)

1982 Sokkerwoordeboek (SA Departement van Nasionale Opvoeding. Vaktaalburo)

1982 Verpakkings- en behouerings-woordeboek (SA Vervoerdiens. Taalburo)

1985 Sinjaal- en treinbedryfsterme (SA Vervoerdienste. Taalburo)

1990 Handleiding van katoenterme vir Suiderlike Afrika (KW Sanderson)

1994 Tweetalige polisiewoordeboek (IE du Toit)

2012 Veeltalige verkiesingsterminologielys (Departement van Kuns en Kultuur)

2013 Veeltalige Parlementêre/Politieke terminologielys (Department van Kuns en Kultuur)

Wat ek graag sal wil lees is die Water- en rioolwerketerme wat in 1967 (SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Vaktaalburo; Instituut vir die Bestryding van Waterbesoedeling) opgestel is asook wat in daardie 1970 rugbytermelys van die FAK staan by punt 57.0. 

— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.