Koekeloerder – 29 April 2016

Beste redakteur en kollega,
Ek sit en dink aan woordeboekskrywers en wonder of hulle ernstig of humoristies is.
Hoe bepaal hulle byvoorbeeld of ‘n woord ‘n kragwoord, kwetsend, plat, obseen, onfyn of vulgêr is.
Bogger word byvoorbeeld aangedui as ‘n kraswoord en die rede lê waarskynlik in wat die oorspronklike Engelse woord jare gelede beteken het. Kraswoorde word gesien as nog erger as onfyn woorde. Of die algemene gebruik van bogger, boggerol en boggerop erger is as die onfyn woorde, soos byvoorbeeld windgat, is beredeneerbaar. Deesdae word boggerol baie gebruik as ‘n sinoniem vir ‘niks’ maar dit word geklassifiseer in dieselfde kategorie as byvoorbeeld ‘bliksem’.
In kort beskryf die HAT, Pearson Education South Africa, ‘n afdeling van Maskew Miller Longman, gedruk en gebind deur Interpak Books, sulke woorde as volg:
KRAGWOORD: Woord wat sterk emosie uitdruk, maar nie ‘n vloekwoord is nie.
KWETSEND: Woord wat aanstoot gee en ‘n persoon, groep of nasie verkleineer byvoorbeeld rassistiese en seksistiese taalgebruik.
PLAT: Woorde wat nie vulgêr is nie, maar tog nie in in goeie geselskap gebruik word nie.
OBSEEN: Woorde met die hoogste taboewaarde.
ONFYN: Woorde wat nie ernstig aanstoot gee nie, maar nie in verfynde geselskap gehoor word nie.
VULGÊR: Woorde wat tussen plat en obsene woorde op die taboeskaal is.
Mevrou, wonder jy ook soms soos ek of die opstellers van woordeboeke (leksikograwe) ‘n goeie sin vir humor moet hê om woordomskrywings uit te dink vir van die hoogs heilige tot die mees obsene woorde?
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.