Koekeloerder — 4 Augustus 2017

Beste Redakteur en Kollega
Ek sit mymerend op my stoel.
Om as administrateur of moderator dwase wat afkeurenswaardige kommentare of plasings op sosiale media maak te bestuur, is ‘n 24/7-werk. Ja, dit is geen wonder nuwe skeppings soos die betekenis van die woord “internettrol” word deur almal verstaan nie.
Mogol Pos het aan die einde van verlede week lesers op Facebook genooi om voorstelle te maak wat die inwoners van Lephalale self kan doen om die vuil dorp beter te laat lyk. Die eerste paar kommentare was sinvol en dit het voldoen aan ons Facebook-blad se bepalings wat as volg is:
Mogol Post is a supporter of equality, and does not tolerate discriminatory comments against anyone on one or more grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, religion, culture, and language. Comments and posts that violate the aforementioned stand to be removed from the page without prior notice or notification. (Gaan lees dit gerus by ‘About’.)
Maar o wee. Toe breek een baie uitgesproke inwoner die bladreëls met onder andere ‘n verskansde lang-f-woord en veralgemening. Binne ‘n oogwink het die goed bedoelde koerantplasing ontaard en daar kla die res vinnig en vurig oor die munisipaliteit en die pot word totaal misgesit. Wat elkeen van ons kan doen om die dorp netjieser te kry word toe irrelevant. Die hele plasing is verwyder aangesien die koerantpersoneel nie die naweek lank ongewenste plasings kan/wil verwyder nie.
Mevrou, het jy geweet dat net een Facebooktrol die drinkwater kan besmet?
(NB: Die koerant wou ‘n berig doen oor ‘goeie voorstelle’ van die publiek oor hoe ons die dorp netjieser kan kry. Dankie in elk geval aan die lesers wat besef dat rommelstrooi by ons as publiek ontstaan.)
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.