Koekeloerder — 5 Mei 2017

Beste Redakteur en Kollega
Ek sit op my stoel en doen wat ek graag doen – ondersoekende joernalistiek. Dis ‘n deel van die koerantwese wat geduld vereis. Baie geduld. Job se geduld.
Dit bring my by een van die mooiste woorde vir my, naamlik nawete. Ek maak dit my woord van die dag op 21 April en so vind my plasing ‘n pad na ‘n taalgeselsblad van Facebook-vriend Hennie. Dié woord word daar bevraagteken en ek begin naslaan. Ek skrik toe ek ‘nawete’ nie opspoor nie. Ek kyk in alle woordeboeke in my besit by die werk en by die huis. Net nie in Pharos se Afrikaans-Engels nie.
Ek kry trefslae op Google en veral in die joernalistiek en regsberoep is die stelling ‘met die kennis van nawete,’ wel bekend.
Ek klop by VivA-Afrikaans se taaldiens aan. Nawete kom voor in die een woordeboek wat bo op die kantoorboekrak lê – in Pharos Afrikaans-Engels: “nawete, -kennis hindsight, afterlight; met die wysheid wat nawete/kennis bring – with (the benefit/wisdom of) hindsight.
Mevrou, ek sit op my stoel en doen ondersoekende joernalistiek en verwonder my waarom ons die kennis van nawete nie byvoorbaat weet nie?
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.