Koekeloerder — 9 June 2017

Beste Redakteur en Kollega
Iemand vra onlangs op ‘n taalblad wat die Afrikaanse woord is vir league as lengte-eenheid. Hierdie Bosvelder het nie van dié eenheid geweet nie, maar lees toe dis die afstand wat ‘n mens in een uur loop.
Ek raak meegevoer, eindig by die Nederlandse Wikipedia en lees ‘leuga is een oude lengtemaat”. Ek lees ook woorde raak soos onderarmlengte (ou Romeinse maat cubit wat blykbaar vergelykbaar is met ‘n el of 444 mm) en vingerbreedte (Romeinse maat digitus of in hedendaagse eenheid ± 18.5 mm).
Seg Wikepedia vir my: Zie ook uur gaans en ek gaan koekeloer toe dadelik en lees: Een uur gaans is de afstand die een wandelaar in een uur aflegt. Deze eenheid werd voor de invoering van het metrieke stelsel veel gebruikt en ook nu ziet men weleens een wegwijzer waarop een afstand in uren is aangegeven.
Een uur gaans wordt ongeveer gelijkgesteld aan vijf kilometer. Een andere waarde is drie boogminuten op de evenaar, gelijk aan drie zeemijlen (= ong. 5555 m).
Sommige definities van de mijl zijn gelijk aan een uur gaans.
Terwyl ek op my stoel sit en woordspeur hoor ek dat iemand oor die afgelope naweek op een of ander kletsblad kla dat hy eintlik net R100 se brandstof by ‘n spesifieke vulstasie wou ingooi, maar toe word sy tenk volgemaak. Ek het (on)gelukkig nie die plasings gelees nie en toe ons dié Brawe Hendrik (soos die Nederlanders sal sê) se plasing soek, was dit woesweg. Ek weet nie of die moderator, ‘n administrateur of die plaser die plasing verwyder het nie.
Mevrou, hoeveel ‘uur gaanse’ dink jy kan ‘n man wat Timboekktoe toe wil ry op ‘n basaarreseptemaat se brandstof kry?
(Bron geraadpleeg: nl.wikipedia.org.)
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.