Redakteursbrief – 4 Maart 2016

Die jaar het nou nie eintlik op ‘n goeie noot begin nie. Die Rand is in sy peetjie. Daar heers chaos by die universiteite. Die Noordwes-universiteit se kampus in Mafikeng is so-te-sê afgebrand.
Die inwoners van Nylstroom betoog teen ‘n gebrek aan water en dienslewering. Die pryse van kos en ander benodighede styg teen ‘n tempo. Kortom – die lewe het vir die gemiddelde persoon amper te duur geword. Ons voel dit aan ons eie bas ook. Dis maandeinde, dis jaareinde, dis nag.
Dan lees ek dat daar R10 miljoen begroot is vir twee koningshuise in Limpopo. R5 miljoen elk. Stan Mathabatha, premier van Limpopo, het dit Vrydag 26 Februarie by die opening van die provinsiale wetgewer aangekondig. Die Venda- en Pedi-koningshuis moet hiermee opgeknap word. Daar is boonop R89 miljoen bestee aan bakkies vir 105 tradisionele leiers. Mathabatha het gesê dat 80% van Limpopo se bevolking onder tradisionele leierskap val. Daar is g’n sprak gesprook oor die protesoptogte oor swak dienslewering en watertekorte elders in Limpopo nie. En so het hy verdere beloftes gemaak… alles gaan reg wees, sê hy.
Die provinsie se water is ‘n krisis – behalwe dat die droogte ‘n geweldige impak het op die beskikbaarheid van water in sommige areas, is die water vuil. Lephalale is sover gelukkig dat drinkwater aan streng toetse onderwerp is. In die Beeld van 29 Februarie word genoem dat “die byna algehele verval van water- en rioolinfrastruktuur op die platteland die hoofoorsaak van die waterkrisis is”. Daar word gewaarsku dat daar ‘n ramp op die land wag en dat betogings en opstande oor water fel gaan begin toeneem. Julius Kleynhans, ‘n onafhanklike waterspesialis van Pretoria sê: “4 miljard liter onverwerkte riool vloei in ons damme en riviere in”. Nou laat dit my onwillekeurig ril, want die herkenning sit vlak in my geheue. Hoeveel keer was ek al by Pompstasie 23 oorkant Palm Park Hotel waar ek met my eie oë sien hoe loop die rou riool in ‘n dik stroom in die Mogolrivier in? Kleynhans sê dat om water te besoedel is ingevolge die Waterwet strafbaar tot vyf jaar tronkstraf of R5 miljoen boete. Maar soos hy sê, wat is wetstoepassing nou eintlik? “Munisipale bestuurders is veronderstel om gekwalifiseerde mense aan te stel om riool- en drinkwaterstelsels te bestuur” sê hy.
Ons is in die gelukkige posisie dat ons darem nog reaksie van die munisipaliteit af kry. Hou dus gerus volgende week se Mogol Pos dop vir hoofstuk 2 van die pompstasie 23-sage. Miskien kan ons meer duidelikheid op dié baie grillerige en gevaarlike kwessie verskaf.
Ek lees Nataniël sê ons moet stop en asemhaal. En tot bedaring kom. Net daarna laat weet ‘n leser dat die rou riool met die gepaardgaande droogte dalk kan verpoeier. Ons gaan dalk binnekort die riool in poeiervorm inasem sonder dat ons dit weet…
— Leoni

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.