Brief — 09 Feb 2018

Registrasienaweek: 10 en 11 Maart 2018
Na aanleiding van ’n Grondwetlike Hofbevinding in Junie 2016 is die Onafhanklike Verkiesingskommissie ’n tydperk van 18 maande gegun om te verseker dat die addresse van alle geregistreerde kiesers korrek op die kieserslys aangebring word.
Daar is tans omtrent 60% van Lephalale se kiesersaddresse wat óf onvolledig óf nie korrek op die kieserslys verskyn nie. Dit mag tot gevolg hê dat dié kiesers nie toegelaat sal word om te stem in toekomstige verkiesings nie.
Op 10 en 11 Maart 2018 vind daar ’n landswye registrasienaweek plaas. Alle stemlokale sal oop wees. Kiesers word aangemoedig om hulle naaste stemlokale te besoek om te verseker dat hulle addresse wel korrek is op die kieserslys. Inwoners wat nog nie geregistreer het om te stem nie of van adres verander het, kan ook van die geleentheid gebruik maak om hulle besonderhede op te dateer.
Ons help graag met verdere inligting of vervoer na stemlokale. Kontak gerus vir Astrid Basson by 082 822 9027, Sybil Nieuwoudt by 078 786 1689, Stephen Manamela by 071 842 6475 of Nico Pienaar by 082 927 2399 indien u hulp benodig.
— Astrid Basson

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.