Brief 1 — 21 Oktober 2016

Die redakteur
Dit het onder die aandag van die SAVF Ellisras gekom dat ‘n persoon met verouderde briewe gedateer 2011, 2012, 2013 van onder andere die SAVF One Stop wederegtelik by besighede vir donasies aansoek doen.
Persone/besighede word aangeraai om bedag te wees en dat SLEGS van die oorspronklike dokumentasie gebruik gemaak sal word.
Indien daar enige persone/besighede is wat reeds ‘n bydrae gemaak het, skakel ons asseblief by 014 763 4333/014 763 2990.
Neem asb kennis dat alle SAVF Ellisras Maroela Oord / SAVF Ellisras Gesinsorg / SAVF Marapong se dokumentasie / donasievorms deur die SAVF se diensbestuur voorsitter me F. Bezuidenhout onderteken MOET wees.
Geliewe ook hiermee kennis te neem dat die SAVF GEEN verbintenis met die Mpepule groep het nie!
Baie dankie
— Felicity Bezuidenhout
Voorsitter SAVF Ellisras Diensbestuur

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.