Brief — 24 Feb 2017

Die redakteur
Elke persoon het die reg om ‘n inkomste te kry, maar as dit by die boer kom, moet sy produkte gratis/mahala weggegee word.
Boere het seker nie uitgawes nie. Gereeld in die koerante en in die media hoor ons dat ons vleis van die boere moet koop. Ons moet groente direk van die boer koop.
Die probleem is, almal moet koop, maar as dit by die prys kom dan is die boer se prys te duur.
Ek verkoop 18 eiers vir R25 en 30 eiers vir R33. Dit is blykbaar te duur.
Volgens die verbruiker maak mens hoenders gratis groot. Voer word verniet verkry van die koöperasies en die medisyne wat ons kry is seker ook gratis.
Elke persoon wat werk kry ‘n salaris. Die boer kry ‘n inkomste. Is daar dan ‘n verskil tussen ‘n inkomste en salaris?
Waarvan moet ek lewe? Hoe moet ek my kind se skoolfonds betaal?
Dit lyk asof die verbruiker dink boere kry alles gratis en daarom moet hulle ook hul produk gratis weggee.
Ek verkoop hoenders vir R95 en die beste van alles, daardie hoender lê eiers vir ‘n hele jaar lank – en nog langer nadat dit verveer het.
As die gemeenskap so begaan is oor die boere, waarom ondersteun hulle ons nie?
Ek het ‘n advertensie geplaas vir die verkoop van hoenders en niemand het enigsins ‘n hoender of ‘n eier by my gekoop nie.
Wat is ‘n gemeenskap?
(Brief verkort – Red)
— Boer vir oorlewing
(Die briefskrywer se identiteit is bekend aan Mogol Pos – Red)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.