Brief aan die redakteur

Geagte redakteur
Duisende mense in Lephalale betaal elke liewe maand hul munisipale rekeninge betyds.
En elke liewe maand kry duisende mense in Lephalale ‘n sms van Bigen Africa dat die rekening nie betaal is nie en dat hulle gaan begin om die lyne te diskonnekteer.
My navraag aan Bigen Africa, die volgende:
Dat alle betalings wat ontvang is, aan die munisipaliteit oorgedra word, maar dat niemand by die munisipalitiet die nodige inskrywings maak dat betalings ontvang is nie. Dit is by uitstek die debiteureklerke se werk om die nodige “capturings” te doen om sodoende die munisipale state te laat klop en/of betyds te sien wie nie betaal het nie.
Mense haal hulle woede uit op die personeel van Bigen Africa, wat niks met die “capturings” van die rekeninge te doen het nie.
Volgens Bigen Africa vergader hulle al drie jaar, onsuksesvol, met die munisipaliteit oor hierdie probleem.
Die groot ongerief is wanneer die sms van Bigen Africa geïgnoreer word en jou krag afgesny word – al het jy betaal.
Bigen Africa moet elke maand gekontak word en die bewyse van betaling moet weer gestuur word.
Ek het al die sms ontvang terwyl ek uitstedig is en nie die bewyse weer kan aanstuur nie – gelukkig het Bigen Africa my tegemoet gekom en is my krag nie afgesny terwyl ek nie tuis was nie.
Hierdie is swak dienslewering vanaf Lephalale Munisipaliteit.
Ongelukkig het ek geen positiewe voorstel om die probleem op te los nie.
— Antionette Malan

One Comment on “Brief aan die redakteur”

  1. BETAAL HULLE ALMAL AF EN BEGIN VOOR ,KYK HOE LUIK ONS DORP WAAR DIE STADSRAAD KLAAR GEWERK HET ,ONS MOET HULLE DOOP NA DIE MOL STADSRAAD WAND HULLE GRAWE EN GAAN TEKERE MAAR AS DIT BY KRAG AFSNY KOM DAN IS HULLE PROFESINELE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.