Kobus Roux – 10 November 2017

Die Redakteur
Die berig in Mogol Pos, gedateer 3 November 2017, rakende die kwaliteit van kraan/drinkwater het die wenkbroue laat lig.
Die berig herinner aan ʼn terugvoervergadering te Molalatau Lodge jare gelede – gereël en uitgevoer deur Exxaro Steenkoolmyn aan belanghebbendes en aangrensende grondeienaars. As gevolg van verskeie klagtes in die verlede het die myn “moeite” gedoen om die kwessie rakende gasse en reuke professioneel aan te spreek. Sodoende is terugvoer gegee dat dit wetenskaplik bepaal is dat daar geen gasse of reuke (SO2) waargeneem is oor ʼn bepaalde tydperk nie. Kundiges was skynbaar betrokke en die moniteringsapparaat was selfs ge-yk gewees.
Nodeloos om te sê, die professionele leuen het nie gewerk of goed afgegaan by enige regdenkende party of grondeienaar nie. Die rede, oftewel beplande en berekende foefie, was eenvoudig uitgevoer aan die wind-op kant (Noord-Oos) van die myn in plaas van wind-af (Suid-Wes), ook bekend as die heersende windrigting oor die myn.
Om die parallel met die drinkwatergehalte se terugvoer te trek, is ʼn ooglopende geval waar die volle waarheid nie bekend gemaak of werklik getoets word nie.
Die stroom-af waarheid is as volg: Dit is bekend dat daar ongeveer 200 plus rioolwateraansluitings in Onverwacht aan private gebruikers toegestaan is. Bepaalde vereistes waaraan die verbruikers moet voldoen word nie noodwendig nagekom nie.
Dit het reeds in die verlede gebeur dat van die “gesuiwerde” rioolwater wat nou nie meer gesuiwer word nie, as gevolg van nie-toelaatbare kruiskoppelings in die waterretikulasiesisteem van Onverwacht se drinkwater beland. Die drukverskille is van só aard dat die kruiskoppeling altyd vanaf hoë na lae drukstand beweeg.
Die gholfbaan se rioolwaterdruk is ongeveer 10 bar hoër as die drinkwaterdruk op enige gegewe oomblik. Met ʼn baie lae drinkwaterdrukstand hoef die rioolwaterdruk nie eens baie hoog te wees om nog steeds ʼn behoorlike kontaminasie tot gevolg te hê nie.
Een van die voorkomingsmaatreëls om die tipe situasie te vervang was om eenrigtingkleppe by alle rioolwaterverbruikers se munisipale aansluitings te installeer. Die kleppe kan slegs effektief wees indien die waterbron skoon is (geen soliedes bevat nie). Tweedens sal die kleppe gereeld gediens en nagegaan moet word om die werking daarvan te verseker.
Betreffende die watergehalte is die vraag of die “weeklikse” toetse ook “stroom-op” geneem word (dit is nou by Zeeland watersuiwingsaanleg)?
Is daar enige bewys van weeklikse moniteringsuitslae wat “stroom-af” geneem word? Dit is rondom die gholfbaan in Onverwacht.
Die waterkwaliteit van Zeeland kan net as ʼn KONTROLE geag word aangesien die bron van eienaarskap verwissel en verskeie aktiwiteite daarna (“stroom-af”) plaasvind soos:
Pypbreuke (munisipaal)
Konstruksiewerk (retikulasiesisteem)
Reservoirbestuur (dorpsgebied)
Bakteriologiese ontledings langs gholfbaan
Permitvoorwaardes en nakomingkontroles.
Indien daar nie aan al die permitvereistes voldoen word nie, is dit ongelukkig ʼn geval van drinkwatersabotasie wat plaasvind.
Partye wat hulle hieraan skuldig maak deur die waterkwaliteit in Onverwacht (“stroom-af”) goed te praat, terwyl net een permitvoorwaarde nie nagekom is nie, skaar hulle aan die kant van onbevoegdheid en wanbestuur.
— Kobus Roux

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.