Letters | Briewe – 16 Desember 2016

Die redakteur
Dit is weer die tyd van die jaar wat ek my verootmoedig om die gemeenskap van Lephalale te bedank vir alles wat hulle gedurende die afgelope jaar vir die SAVF gedoen het.
Aan al ons donateurs – klein en groot, ‘n opregte dank vir jul bereidwilligheid om te gee. Dit word werklik baie waardeer.
Dankie aan die “Spoke” wat so getrou elke maand ‘n inwoner van Maroela Oord se hart met ‘n geskenk verbly het.
Dankie aan almal wat betrokke was by die SAVF Een-Stop Gemeenskapsentrum in Marapong by die bejaardes van die Mpepule-groep sowel as by die weeskinders. Julle meelewing met minderbevoorregtes word waardeer.
Dankie aan die “Wish-list” betrokkenes- julle weet wie jul is. Die bejaardes en inwoners van Huis Weesgerus (deurgangshuis) is opreg dankbaar vir julle oop hande en omgee-harte.
Dankie ook aan die personeel van die plaaslike SAVF – julle harde werk gaan nie ongesiens verby nie.
Aan al die vrywilligers – baie dankie vir julle omgee. ‘n Groot dankie ook aan al my mede-diensbestuurslede vir julle ondersteuning.
‘n Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige 2017 word almal toegewens. Aan dié wat met verlof gaan, reis voorspoedig en kom veilig terug. Aan dié wat tuis bly, alles van die beste.

— Vriendelike groete
Felicity Bezuidenhout
SAVF Maroela Oord
Voorsitter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.