Voorgestelde tariefverhogings

Die Redakteur
Die konsepbegroting vir 2018/2019 is op 29 Maart 2018 deur die Raad goedgekeur vir publieke deelname.

Die jaarlikse proses is van groot belang vir alle inwoners aangesien die tariewe betaalbaar vir munisipale dienste so vasgestel word. Volgens wetgewing moet die begrotingsproses deursigtig geskied en het inwoners die reg om kommentaar te lewer of voorstelle te maak.

Kennisgewings moet in plaaslike koerante verskyn en op publieke plekke aangebring word.

Voorgestelde tariefverhogings vir 2018/2019 beloop:
• Eiendomsbelasting 6%
• Elektrisiteit 6,84%
• Water 6%
• Riool 6%
• Vullisverwydering 6%

Indien goedgekeur, sal hierdie verhogings op 1 Julie 2018 in werking tree.

Meer besonderhede is beskikbaar by die Lephalale en Marapong Biblioteke.

U is ook welkom om my te skakel by 082 822 9027 om ʼn afskrif van die Konsepbegroting te bekom.

— Astrid Basson

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.