Koekeloerder — 18 Augustus 2017

Beste Redakteur en Kollega

Ek sit en lees in die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), Pearson, en my oog vang woorde wat met laser begin. Laserbehandeling. Laserdrukker. Laserlig. Laserskyf. So Afrikaans as kan kom, dog ek. Verkeerd!

Ek lees die betekenis van ‘laser’ en besef dat dit eintlik ‘n akroniem is wat ons van Engels as leenwoord gebruik. Volgens HAT: [Letterwoord van Engels Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.] Nogal ‘n moewiese lang beskrywing.

Ek gaan kyk toe dadelik wat sê die beskrywende woordeboek van ‘moewiese’ en besef dat dié woord nie opgeneem is nie. Ek voer die woord in op die VivA-app van die Virtuele Instituut vir Afrikaans en kry dit ook nie daar nie. By VivA se webtuiste se woordeboekportaal sien ek dat die woord moewies(e) wel in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) en die Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) opgeneem is.

Mevrou, ek sit op my stoel en ek wonder hoekom het ek so ‘n moewiese vermoë om te wonder hoekom ‘n woord nie in ‘n woordeboek is nie, want nou kry ek mo(e)rawiese nêrens in enige woordeboek opgespoor nie. Ek neem aan iets met die woord is nie pluis nie en dat dit dalk ‘n onsensitiewe ontstaan het al is Morawië (‘n Tsjeggiese streek) moewies vêr van ons af.

  — Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.