62 jaar van onthou …

‘n Groepfoto tydens die reünie
‘n Groepfoto tydens die reünie

Ria Wells
STEENBOKPAN — Jare gelede was klein skooltjies in die bosveld die norm en hulle sal onthou word as onder andere Laerskool Steenbokpan, Laerskool Marong, Laerskool Bulgerivier, Laerskool Rustenburg 517 en Laerskool Libertas. Hierdie skooltjies het dit onder mekaar in atletiek uitgespook om uiteindelik een span te vorm wat dan teen die ‘groot’ skool, Laerskool Ellisras, te staan gekom het. Wonderlike dae met kosbare herinneringe.
Die destydse Laerskool Steenbokpan en koshuis het sy ontstaan gehad op die plaas, Groot Doorn, van oom Hansie Harmse. Gedurende 1954 het die skool geskuif na waar die oorblyfsels vandag nog is en deur ‘n paar senior burgers bewoon word. Die skooltjie op Soutpan is ook later by Steenbokpan ingelyf.
Onderwysers in daardie tyd was die bekende Meester Venter, Meester Lombard asook Meester Oosthuizen wat opgevolg is deur Meester Swanepoel, by die inwoners beter bekend as Lammie Swanepoel met Elfie aan sy sy.
Nie een van hierdie skooltjies bestaan meer nie en het meesal verval of word vir ander gebruike benut. Suré van Zyl, dogter van Swannie (Lammie) en Elfie Swanepoel het egter ‘n plan gemaak en ‘n reünie gereël vir almal wat op een of ander tydstip deel van Laerskool Steenbokpan was.
Op 1 Oktober vanjaar het die vreugdevure hoog gebrand toe oud en jonk die bestaan van die skool en blye weersiens van geliefdes gedenk het. Die dag is gekenmerk deur talle ‘onthou jy nogs’ en nostalgiese herinneringe en geselsies oor die goeie ou dae. Twee en sestig jaar se onthou oor geslagte heen …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.