Art 21-maatskappy die uitweg

Leoni Kruger
LEPHALALE — ‘n Spesiale vergadering vir alle wyksvoorsitters van die landelike veiligheidsforum (LVF) saam met Aldo Venter van EZT Comms, is Donderdag 16 Maart in die Agri-kantoor gehou. Die doel van die vergadering was om die toekoms van die dienskamer en die noodradiodiens te bespreek. Die insamel van fondse om die dienskamer te finansier is ook bespreek.
Francois van den Berg, voorsitter van Agri Limpopo het die vergadering gelei en verduidelik dat die LVF ontstaan het nadat die destydse kommandostelsel afgeskaf is. “Grondeienaars moes iets doen om landelike veiligheid te verbeter en die LVF is gestig” het Van den Berg gesê. Hy het verder aan die vergadering verduidelik dat die LVF ontstaan het met behulp van die vorige Molalatau Sekuriteit onder leiding van Theo Pistorius, EZT Comms, die polisie en ander landbouorganisasies en dat die gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) intussen ook ‘n rol begin speel het.
“Radiokommunikasie het later, nadat Molalatau ontbind het, ‘n probleem geword en EZT is gekontrakteer om torings op te rig. Dit word deur EZT beheer en bestuur soos per kontrak ooreengekom” is verduidelik.
Intussen het die dienskamer, ‘n onontbeerlike 24 uur diens aan die landelike gebiede sowel as die dorp begin lewer. Die probleem is dat die dienskamer onderhou moet word en dat die mense wat die radio’s beman, betaal moet word. Aldo Venter van EZT meen hy het ‘n vaste finansiële fooi wat hy met sy kliënte ooreenkom en hy is nie bereid om dié fooi te verhoog ter wille van die voortbestaan van die dienskamer nie en dat hy reeds swoeg om die huidige tarief van R55 per maand van kliënte te ontvang.
Thys Eloff, voorsitter van die GPF, het verduidelik dat die R55 wat tans verhaal word van radiogebruikers, betaal word vir die gebruik van die sisteem, die radiokanale, die “repeater ens. Hy het verder aan Van den Berg verduidelik dat ‘n addisionele R100 as donasie ‘n voorstel is wat lankal gemaak is. Dit sou deur Aldo van sy bestaande kliënte verhaal word, maar dit sou los staan van die R55 wat reeds betaal word en aangewend word vir die dienskamer se uitgawes. Venter het dit egter duidelik gemaak dat hy nie bereid is om sy kliënte se lojaliteit en vertroue te verloor ter wille van die dienskamer nie.
Die voor- en nadele en lewensvatbaarheid van ‘n donasie per aftrekorder is bespreek asook die probleem dat baie radiogebruikers nie bereid is om te betaal vir die diens van die dienskamer nie.
Daar is wel eenparig besluit dat die beheerkamer ‘n geweldige verskil maak in die hele gemeenskap en dat dit behoue moet bly en voortbestaan.
Douw Pelser, voorsitter van die LVF, het gesê dat hy die vorige week ‘n vergadering in Polokwane bygewoon het waar dit baie duidelik gestel is dat daar geen ander pad vorentoe vir landelike veiligheid is as deur die GPF nie. “Ons het nie struktuur sonder die GPF nie” sê hy. Hy het verder gesê dat Lephalale se veiligheidstruktuur uitgestaan het tydens die vergadering in Polokwane en dat die 1 689 plase in die omgewing eenvoudig moet deel wees van die landelike veiligheidsplan – ongeag of jy deel is van Agri, TLU of enige ander organisasie. “As veiligheid ter sprake is, is lidmaatskap aan organisasies nie belangrik nie, sê hy.
Connie Gouws, voorsitter van die Baviaanshoek-wyk, het gesê die dienskamer het ‘n probleem geword toe dit onder die vaandel van die GPF begin funksioneer het. Die grondeienaars se indruk van die GPF is nie noodwendig positief nie.
Marius Fuls, hoof van Ferroland Limpopo, het ‘n voorstel gemaak dat ‘n Artikel 21-maatskappy gestig word, want dan is enigiemand vry om ‘n donasie in te betaal en dit het niks met die GPF te doen nie. “Dit is nie Aldo se verantwoordelikheid om toe te sien dat elkeen hulle fooie betaal nie en die lidmaatskapsfooi vir die dienskamer kan afdwingbaar wees” sê hy.
Die voorstel vir die stig van ‘n Artikel 21-maatskappy is eenparig deur die vergadering aanvaar en die hoop is uitgespreek dat dié besluit die probleem met die volhoubare voortbestaan van die dienskamer stelselmatig sal uitsorteer.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.