Baltimore VLU bymekaar

BALTIMORE — Die lede van Baltimore VLU begin 2016 op ‘n hoogtepunt met drie nuwe lede wat aansluit.
Voorsitter Rina van Staden open die vergadering en verwelkom die nuwe lede, Annalies Oosthuizen, Toetie Wagner en Jenette van Zyl. Daleen van der Walt word ook welkom geheet by die vergadering.
Sekretaresse Chantell van der Walt word in haar afwesigheid sterkte toegewens met haar swangerskap.
Die nuwe jaarprogram vir 2016 word voorgelê en bespreek. Almal is dit eens dat daar met groot entoesiasme uitgesien word na ‘n jaar propvol bedrywighede.
Baltimore VLU se volgende vergadering word op 10 Februarie gehou.
Skakel Naomi Groenewald by 082 079 5843 vir enige navrae.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.