BBV: voordele

Die brandseisoen is hier

LEPHALALE — Alle grondeienaars in die totale area van die Lephalale Munisipaliteit word weer eens daaraan herinner om aansoekvorms vir lidmaatskap van die Brandbestrydingsvereniging (BBV) te kry en te voltooi sodat sertifikate uitgereik kan word.
Die doel van die BBV is om veldbrande te voorspel, voorkom, bestuur en te bestry.
Enige grondeienaar mag te enige tyd aansluit, onderworpe daaraan dat die persoon onderneem om die konstitusie en reëls van die BBV na te kom.
Die voordele van ‘n BBV:
• Samewerking tydens brandbestryding en voorkoming van veldbrande deur middel van veldbrandbestuurstrategieë wat deur die BBV opgestel is;
• Kostebesparing deurdat duplisering van dienste soos rampbestuurbeplanning en landboubewaringsprogramme voorkom word;
• Afdwingbare reëls van die BBV sal lede beskerm;
• Advies en bystand aan lede om te voldoen aan die statutêre vereistes vir paraatheid in die bestryding van veldbrande, insluitend die ontwikkeling van die nodige vaardighede;
• Beter kommunikasie tussen lede oor byvoorbeeld veldbrandgevare;
• Moontlike verligting van sekere voorkomingsmaatreëls soos die voorbereiding van brandbane;
• Afname in die risiko van veldbrande na gelang van vaardighede van lede van die BBV toeneem;
• Vrye toegang tot navorsing oor die voorkoming en bestryding van veldbrande en die toepas van beheerde brande in bos- en veldbestuur wat in opdrag van die Minister gedoen word;
• Geen veronderstelling van nalatigheid in siviele eise in gevolge van skade waar ‘n brand op een lid se grond skade of verlies op ‘n ander persoon se grond veroorsaak het nie.
Skakel jou wyksvoorsitter sodat hulle die aansoekvorms per e-pos kan aanstuur.
Die kontakpersone en nommers is as volg:
Voorsitter BBV: Nic du Toit (082 371 1113)
TOOG: Neil van Zyl (082 824 8927)
Afguns: Theo Pistorius (082 820 2080)
BOG: Nico Powell (072 675 5987), Steenbokpan: Martin Schoeman (082 920 3264)
Elmeston: Douw Pelser (082 820 5228)
Stockpoort: Theunis Pretorius (082 862 3519)
Agri Lephalale: Sandra Pretorius (083 3215 927)
TLU: Juanita Swanevelder (073 174 8378).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.