Beauty’s deel pryse uit

BEAUTY — Die VLU se Beautytak het hulle jaarlikse prysuitdeling gehou tydens April se vergadering by Tom Burke Boeresaal.

Altie van der Linde ontvang haar trofee as topvrou vanaf Maritsa Jacobs, takvoorsitter

Lede word jaarliks tydens dié geleentheid vereer vir hul harde werk van die afgelope jaar.

Altie van der Linde word as die topvrou van Beautytak aangewys en Catherine Greyvenstein en Maritsa Jacobs het alle vergaderings in 2018 bygewoon. Hulle is daarvoor beloon.

Skakel Adele Engelbrecht by 079 515 6357 vir meer inligting oor die tak se bedrywighede.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.