Brande, hondejag, hekke — raak betrokke!

LEPHALALE — Wyksvoorsitters van die onderskeie wyke in die landelike gebiede rondom Lephalale het Donderdag die maandelikse Landelike Veiligheidsforum (LVF)-vergadering by Agri se kantoor bygewoon en aktuele kwessies is bespreek.

Onwettige jag met honde neem toe en die honde mag nie geskiet word as hulle betrap word nie

Brande
Nic du Toit, voorsitter van die brandbestrydingsvereniging (BBV) het aangedui dat die Limpopo Brandveiligheidsvereniging aangekondig het dat lede van die BBV voortaan ʼn jaarlikse fooi gaan betaal. Die bedrag was teen druktyd nog nie bepaal nie.

Dit beteken dat die organisasie Working on Fire (WoF) kosteloos betrek kan word by die veg van vure en die maak van voorbrande.  

Volgens Nic is die voorwaarde dat lede van die WoF-groep met hulle eie voertuig toegerus moet word. “Wanneer jy besig is om vure dood te slaan het jy nie tyd om eers te ry en die manne van WoF te gaan oplaai nie,” sê hy. Hy het verder verduidelik dat die grondeienaar ook nie verantwoordelik sal wees vir kostoelae nie, aangesien die fooi wat jy as lid van die BBV gaan betaal, alle ekstra kostes sal dek.

Die brandbestrydingsbeampte (BBB) sal dan verantwoordelik wees daarvoor om plase te besoek om te verseker dat die regte voorbrande gemaak is en dat daar plaasinspeksies gedoen word om vas te stel of boere voldoen aan die reëls ten opsigte van vure.

ELKE boer moet ʼn brandbestuursprogram hê. Dit sluit in ʼn kaart van die plaas wat die waterpunte aandui, die begaanbaarheid van die paaie, waar die vuurvegter is, ensovoorts.

In die geval van bergagtige areas moet die grondeienaar sorg dat die gras baie kort gesny en kort gehou word.

Daar is bepaal dat wyksvoorsitters van die wyke Toog, Afguns, De hoek, Bog/Beska, Steenbokpan, Elmeston en Stockpoort ʼn maandelikse verslag moet indien tydens die LVF-vergadering.
Onwettige jag met honde
In die Bog/Beska-area is hondejag steeds ’n probleem en volgens die grondeienaars is dit vir die verdagtes maklik om in en uit te beweeg vanaf die informele nedersettings.  

Die polisie het bevestig dat honde wat in sulke jagte, volgens die Nasionale Dierebeskermingsvereniging, nie geskiet mag word nie, maar aan die plaaslike DBV oorhandig moet word. Dit is slegs in gevalle waar iemand se lewe bedreig word dat die honde geskiet mag word.

Toegangshekke
Marius Kotze van die Tambotie/Overyssel-area het bevestig dat 60 van die 67 grondeienaars reeds die versoekskrif geteken het vir die inwerkingstelling van veiligheidshekke in die area. Dit sal met RAL opgeneem word.

Kameras
AGRI SA het ʼn ooreenkoms met Fidelity en ADT aangegaan vir die oprig van kameras. Daar is 38 kameras in die Loskopdam-polisiëringsarea deur Fidelity opgerig.

Die voordeel van die kameras is nie net vir Agri-lede nie.

Misdaadstatistiek
Die vergadering is afgesluit met die skokkende statistiek dat 80% van alle misdaad in Suid-Afrika nie aangemeld word nie en almal word weer eens aangemoedig om alle misdaad, hoe klein ook al, aan te meld.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.