Bravo dáár vir toekomsleiers

LEPHALALE – Die Bravo Jeug Leierskapakademie (ILA) is vanjaar vanaf 2-6 Oktober vir die tweede keer by FASA Lodge aangebied.
Dertig graad 8- en 24 graad 9-leerders van drie hoërskole uit die gemeenskap het vanjaar dié leierskapakademie bygewoon. Ongeveer 50 volwassenes, 930 van die ILA-span en 20 ILA-direkteure in opleiding, het vanjaar by die kamp aangesluit.
Bravo Jeug was ook vanjaar die gasheer vir die opleiding van 20 nuwe kampdirekteurs uit Suid-Afrika en die buiteland. 16 Amerikaners was Donderdag 5 Oktober deel van die kampleierspan.
Volgens Johann Young van die Agape-gemeente in Onverwacht het Bravo Jeug Leierskapakademie twee strategiese doelwitte, naamlik die daarstelling van professionele ondersteuningsdienste en sielkundige en maatskaplike ondersteuning vir skoolkinders en jeugontwikkeling in die Lephalale-gemeenskap.
Binne die jeugontwikkelingskonteks het Bravo Jeug die volgende doelwitte:
’n Langtermyn/strategiese jeugont-wikkelingsintervensie – kinders word vir ’n minimum van vier jaar op ’n pad van leierskapontwikkeling vergesel.
“Die daarstelling van ’n ontwikkelingsplatform waardeur ’n relatief klein groep kinders ’n groot impak of verandering op die breër jeug kan maak bied die geleentheid om daardie tipe hefboomverandering in ons gemeenskap te bewerkstellig,” sê Young.
Die kampprogram bestaan uit vyf dae waar leierskapbeginsels deur middel van ’n kombinasie van lesings en interaktiewe ervaringsleer oorgedra word.
Leerders word deur die loop van die jaar deur onderwysers in skole en mentors uit die gemeenskap bygestaan in die uitvoering van ’n gemeenskapsprojek.
Die leerders ontvang aan die einde van die kamp ’n opdrag om ’n gemeenskapontwikkelingprojek te voltooi waarin hul ’n behoefte in die gemeenskap identifiseer en aanspreek deur “servant leadership”.
Ses maande na afloop van die kamp word elke projek tydens ’n galageleentheid geëvalueer en die beste projek (individu) en skool ontvang ’n prys – Kyle McDonald van Hoërskool Ellisras was verlede jaar die algehele wenner.
Young sê alhoewel die kosteberekening vir die kamp ongeveer R3 000 per leerder is, word die kamp gratis aangebied, want die kostes word gedek uit die fondse wat Bravo Jeug deur middel van fondsinsamelingsprojekte insamel. Hulle het twee primêre fondsinsamelingsinisiatiewe in ’n jaar – die Bravo Jeug Gholfdag en die Bravo Jeug Musiekpretaand. Sakemanne en besighede word direk genader vir ondersteuning.
Volgens Young het Bravo Jeug met die volgende organisasies hande gevat:
FASA (Fellowship Alliance Southern Africa, ’n Amerikaanse jeugontwikkelingorganisasie wat plaaslik jeugontwikkeling doen. FASA het vanjaar ’n span van ongeveer 20 lede uit New Jersey in Amerika na Suid Afrika gebring om met die ILA te help.
RAG (REACHING a GENERATION) wat deur ILA in SA begin is, het hierdie jaar hul direkteursopleiding by die ILA Lephalale aangebied – 17 nuwe direkteure is opgelei om ILA in hul gemeenskappe te vestig.
Bravo Jeug bied aan sakeondernemings en ander belangegroepe die geleentheid om op ’n verantwoordbare, sigbare en meetbare wyse ’n impak te hê op die leiers van die toekoms. Hulle versoek besighede en persone wat graag in jeugleierskapsontwikkeling wil belê en ’n verskil wil maak om met hulle in verbinding te tree.
Individue wat graag as mentors of aanbieders by die kamp betrokke raak, kan hulle ook skakel.
Bravo Jeug bedank almal van harte wat reeds hierdie projek ondersteun.
Skakel Johann Young by 083 326 0124 vir meer inligting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.