Drie gemeentes getuig

LEPHALALE — ʼn Verootmoedigingsdiens is Sondagaand, 26 Augustus by die Nederduitsch Hervormde Kerk Ebenhaeser gehou in samewerking met die Nederduitsch Hervormde Kerk van Onverwacht asook die NG Albertyngemeente.

Di Daan van Wyk, Bernard Prinsloo en Hennie Hoepfner

Ds Daan van Wyk van Ebenhaeser het in sy verwelkoming gesê dat dié byeenkoms sy oorsprong het in ʼn gemeenskaplike roeping tussen die drie gemeentes om saam te kom in ʼn gemeenskaplike verootmoedingsdiens.

Ds Bernard Prinsloo van die Onverwachtgemeente het die prediking gelei. Hy het gesê dat baie mense se vastigheid besig is om te verval in onsekerheid, want daar is baie dinge wat kommer wek, onder andere die politieke sisteme, verarming, infrastruktuur, misdaad en wreedheid, om maar ʼn paar te noem. Dit bring magteloosheid en daar is begrip vir mense wat hierdie tendense nie meer kan hanteer nie. Die vraag is of ons as mense hierdie oorweldigende dinge kan verander?

Hy het ʼn teks uit 2 Kronieke aangehaal waar Josafat van Juda vir die Here gesê het: “… en ons weet nie wat ons moet doen nie”. God het aan Josafat gesê om nie bevrees te wees nie. Josafat het die vyand met sang tegemoet gegaan sonder om oorlog te maak en hulle onvoorwaardelik in God se hande geplaas en God het hulle wonderbaarlik bevry.

Ds Prinsloo het die kerkgangers aangemoedig om, ongeag omstandighede, soos Josafat hul oë op God te rig en te sorg om elke dag, hetsy deur krisisse heen, naby aan God te leef. Hy het die belangrikheid van ʼn loflied as lewenshouding beklemtoon en om in verwondering teenoor God te lewe.

Verskeie gebede is gedoen en die bekende mannekoor, die Grenadiers, het onder leiding van Riekie Stopforth liedere gesing. Daarna is die Apostolicum hardop saam bely.

Die drie gemeentes het die volgende getuienis voorgehou:

Getuienis teenoor gemeentes, gemeenskap en owerhede:

Daartoe gedring deur die opdrag van Jesus Christus, die Hoof van die Kerk en die Heer van die wêreld, getuig die Nederduitsch Hervormde Gemeente Ebenhaeser, die Nederduitsch Hervormde Gemeente Onverwacht en Nederduitse Gereformeerde Gemeente Albertyn in Ellisras op 26 Augustus 2018 soos volg teenoor gemeentes, gemeenskap en owerhede:

1. Ons is diep bekommerd en onrustig oor die huidige toestand van rassisme, rassepolarisasie, korrupsie, wanorde, geweld, verkragting, verminking van menselewens en moord in die Suid-Afrikaanse samelewing.

  • Ons getuig teenoor gemeente, gemeenskap en owerhede dat elke Christen die verantwoordelikheid het om rassisme, misdaad en geweld te temper, rassepolarisasie te voorkom, wetsgehoorsaam te wees en hulle aan die owerhede te onderwerp.
  • Ons getuig teenoor owerhede dat hulle dienaars van God is wat die mag van die swaard van God ontvang het en daarom die plig het om elke vorm van misdaad en boosheid te bestry. Owerhede het die Godgegewe roeping om so te regeer dat die vrede, veiligheid en lewenskwaliteit van wetsgehoorsame burgers daardeur beskerm, gedien en bevorder word.

2. Ons is geskok deur die toename in plaasaanvalle en plaasmoorde spesifiek. Ons is bekommerd daaroor dat dit vir die boeregemeenskap en hul werkers voel dat daar ’n oorlog teen hulle gevoer word en dat die owerhede onwillig en onbekwaam is om hulle te beskerm. Hierdie ervaring van ’n owerheid wat vyandig is teen die boeregemeenskap word versterk deur die onsekerheid wat tans deur die owerhede geskep word met dreigemente van onteiening van grond sonder vergoeding. Ons is bekommerd daaroor dat die owerhede onwillig lyk om sake van bedreiging, haatspraak, geweld, aanranding en moord van die boeregemeenskap daadwerklik aan te spreek en op te los. Dit skep die persepsie dat die owerhede in die hand van die boosheid wat agter plaasmoorde sit, speel. Dié toestande lei daartoe dat landsburgers toenemend vertroue in die owerhede en wetstoepassers verloor.

  • Ons getuig teenoor boere en alle gemeenskappe om onder dié uiters moeilike en bedreigende omstandighede kalm te bly en, sovêr dit van hulle afhang, in vrede met alle mense te leef soos God dit van ons vra. Jesus Christus verkondig dat God se kinders vredemakers is. Oorlogsugtigheid, strydlustigheid, die vergelding van kwaad met kwaad en geweld pas nie by die dankbare lewe van Christene nie.
  • Ons getuig dat die dankbare lewe van Christene wel duidelik ruimte laat daarvoor dat Christene hulleself, hulle naaste en hulle eiendom mag en behoort te beskerm en te verdedig teen wetteloosheid, chaos, boosheid en vernietiging. Ons moedig boere derhalwe aan om met selfbeheersing alles te doen om hulleself te beveilig en met net die nodige minimum geweld op te tree om hulleself, hulle naaste en hulle eiendom te beskerm.
  • Ons getuig teenoor die owerhede dat hulle versuim om wet en orde te handhaaf, mense toenemend gaan dwing om hulleself te beskerm, reg in eie hande te neem en volgens hulle eie oordeel op te tree. Ons is baie bekommerd daaroor dat hierdie toestand in die land reeds besig is om in ’n spiraal van woede, rassehaat, konflik en geweld te ontaard wat anargie, verminking en dood van baie mense, meesal die onskuldiges, tot gevolg gaan hê en wat rampspoed en ellende vir die land spel.
  • Ons getuig teenoor die owerhede dat onverantwoordelike uitsprake,wat grens aan haatspraak, mense laat dink dat hulle die reg in eie hande kan neem om eiendom te beset, brand te stig en skokkende geweldsmisdade te pleeg. Omdat daar nie daadwerklik opgetree word teenoor persone wat sulke onverantwoordelike uitsprake maak nie, lyk dit asof die owerhede genoeë het daarmee dat hierdie optrede maar kan voortgaan.

3. Ons wil deur hierdie getuienis alle mense oproep tot geloof in Jesus Christus. Ons glo daar is vir mense geen heil of hulp of beskerming anders of elders as deur Jesus Christus wat mense uit genade deur geloof alleen red nie.

  • Ons roep alle mense op om te waak daarteen om nie in tye van krisis, soos die huidige, na verdraaide en leuenagtige vorms van geloof, sosiale media en protes te gryp, of hulle deur dit te laat beïnvloed, wat nie die toets van die waarheid en geloof in Jesus Christus kan deurstaan nie.
  •  Ons getuig dat daar vir alle mense net een pad is van die waarheid en die lig en die lewe: Dit is die bewus wees van sonde, verootmoediging en bekering, geloof in die verlossing deur Jesus Christus en die nuwe dankbare lewe.

4. Ons wil deur hierdie getuienis verklaar dat ons bewus is van die brandende tydsgewrig waarin alle mense, in mindere of meerdere mate, en in verskillende vorms, tans in hierdie land, blootgestel en selfs vasgevang is. Ons, wat in Jesus Christus glo, vrees niks en niemand behalwe God nie. Die getuienis roep derhalwe om ernstige voorbidding vir die owerhede en al die mense van ons land. Saam met Josafat in 2 Kronieke 20:12 bid ons tot die Here: “Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig”. Mag die Here ons gemeentes, ons gemeenskap en die owerhede seën en beskerm; Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees; Mag die Here ons gebede verhoor en ons vrede gee!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.