Ds Chris groet Limpopo …

Ds Chris neem sy afskeidsgeskenk in ontvangs. By hom is Abraham Pelser, Peter-Murray Cross en Mariana Human

Ria Wells
LEPHALALE/STEENBOKPAN — Mogol Pos het in die uitgawe van 24 Maart berig oor ds Chris Nel se 80ste verjaardag. Sondag 26 Maart het ds Chris na sewe jaar sy uittreepreek by die NG Gemeente Limpopo gelewer.
Sy boodskap vir die gemeente uit Handelinge het gehandel oor Paulus se brief aan die gemeente in Efese. Die tema was dat almal deur God se genade versorg en beskerm word en dat God ook sal sorg dat die NG Limpopo-gemeente in stand gehou sal word en moed sal put uit sy Woord om in oorwinning te lewe. Ds Chris het verder gesê dat dit vir hom ‘n groot genadevoorreg was om in verskeie gemeentes te kon dien en dat dit altyd sy diepste hartsbegeerte was om God se Woord en boodskap uit te dra en Sy heilsplan te kon verkondig. “Nou plaas ek julle, liewe gemeente, in God se hand. Hy sal vir jul sorg en julle geloof in hom versterk”.
Ds Paul Grobler van die Noordelike Sinode het in sy afskeidsboodskap verduidelik dat die kerk ‘n familie is wat telkens in groter segmente as familie funksioneer. Hy het ook die gemeente geluk gewens met hul 40ste verjaardag. Die Noordelike Sinode het ‘n kremetartboom as simbool en het verduidelik hoe mense in die antieke tye altyd by groot bome bymekaargekom het – bome wat dikwels as rigtingwysers gedien het. Hy het gesê dat dit sy gebed is dat die Limpopogemeente steeds as rigtingwyser vir die gemeente sal optree. Ds Grobler het gesê dat min predikante die voorreg het om soos ds Chris vir 54 jaar in die bediening te staan – “vanaf 1963 by Phillipstown tot vandag by die Limpopogemeente”. Ds Grobler het in dankbetuiging namens die Noordelike Sinode ‘n beeldjie van ‘n kremetartboom met ‘n kruis in die middel, ontwerp deur beeldhouer Sanna Swart, aan ds Chris oorhandig met sy naam en aanvangs van bediening daarop gegraveer.
Ds Tinus Benadé het ds Chris op sy beurt namens die Ring van Northam bedank vir die jare waarmee hy met passie, inspirasie en vreugde die kerkgemeenskap op verskeie vlakke gedien het. Hy het ook vir Elize, ds Chris se vrou, bedank vir haar bydrae aan ds Chris se sy. Hy het voorts gesê dat dit spesiale mense met spesiale vermoëns en baie geloof verg om ‘n gemeente in die uithoeke van die land in stand te hou.
“Dit is ‘n eer om van iemand afskeid te neem wat steeds bereid is om met ywer in God se wingerd te werk”. Dit was Anita Erasmus se afskeidswoorde namens die gemeente aan ds Chris. Sy het gesê dat hy ‘n ware kindervriend is, met wysheid leiding geneem en selfs gekapittel het. Hy het getroos, gedien, omgegee en met entoesiasme God se woord suiwer verkondig. Hy het geleer van vergifnis en om lief te hê. Ds Chris het ‘n buitengewone organisasievermoë en ‘n oop hand vir sending en Bybelverspreiding. Anita het gesê dat ds Chris volgens Romeine 12 daarna gestreef het om al die goeie gawes uit te leef. Sy het God se genade, goedheid en guns vir ds Chris en Elize toegewens.
Ds Chris het op al die boodskappe geantwoord en gesê dat groet nooit maklik is nie, maar as hy terugkyk weet hy dat God se genade vir hom genoeg was en hy het sy oorlede ouers, vrou, kinders en gemeentes waar hy gedien het van harte bedank. “Ek het mooi herinneringe. Dankie vir almal se liefde, klein en groot en dankie aan God Drie-enig wat my deur al die jare gedra het”.
‘n Pragtige natuurskildery van ‘n kameeldoringboom, geskep deur Mariana Human, gemeentelid, is aan ds Chris oorhandig. Dit was vir hom ‘n besondere oomblik, want hy het vertel hoe hy in standard 10 juis onder ‘n kameeldoringboom gesit en peins het oor sy toekoms en met God gepraat het oor wat hy met sy toekoms moet doen. Daar was nie geld nie, maar daar het hy die boodskap ontvang om teologie te studeer. Hy het die besluit geneem en sy roeping gevolg … getrou, tot vandag toe.
Die gemeente het na afloop van die afskeidsdiens die gemeente se 40ste verjaardag met ‘n heerlike middagete gevier.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.