Duidelikheid oor Dienskamer (Delta 1)

LEPHALALE — Die Landelike Gemeenskapveiligheidforum (LGVF) is ‘n oorkoepelende a-politiese, nie-rassistiese en nie-winsgewende organisasie wat landelike en stedelike gemeenskappe verteenwoordig deur middel van verkose leiers. Die LGVF bied ondersteuning, maar is nie beperk nie, in onder meer die volgende areas – veiligheid, brande (FPA), ER24, wildstropery en paaie.
Die gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) is die enigste wetlike gemeenskapsveiligheidsorganisasie wat deur die SA grondwet erken word. Die SA grondwet bepaal dat enige gemeenskapsveiligheidsorganisasie onder die vaandel van die GPF moet funksioneer. Die GPF word omvat in die SA Polisiewet Artikel 86/1995 en daar word bepaal dat elke polisiestasie ‘n aktiewe GPF-struktuur daar moet stel wat oorhoofs afwentel vanaf nasionale vlak.
Dit gee die gemeenskap ‘n direkte kanaal na die minister van polisie en ‘n mandaat om namens die gemeenskap op te tree met betrekking tot misdaadvoorkoming.
Die dienskamer behoort aan die LGVF wat die gemeenskap ondersteun en die dienskamer word wel op ‘n van-dag-tot-dag-basis bestuur deur die GPF.
Die GPF funksioneer tans baie goed en bied ‘n oop kanaal tot die polisie deur middel van ‘n vrywillige, volhoubare diens en ‘n ondersteunende rol in die gemeenskap.
Indien jy enige veiligheidsbedreiging ervaar kan jy die hele gemeenskap in ‘n ondersteunende rol aktiveer tot die SAPD en nooddienste deur slegs die dienskamer per radio (Delta 1) of telefoon by 081 7011 089 te kontak. Delta 1 kan op enige kanaal gekontak word.
Mense wat reeds geaffilieer is by die LGVF word versoek om hulle gemeenskapvergaderings by te woon. Enige lid van die publiek wat nie betrokke is nie word uitgenooi om betrokke te raak en vergaderings by te woon.
Die doelwit van die LGVF is om die hele gemeenskap onder een organisasie, naamlik die LGVF, te verenig en die gemeenskap word versoek om die volgende drie persone te skakel in geval van enige navrae:
Douw Pelser – 082 820 5228
Nic du Toit – 082 371 1113
Thys Eloff – 082 588 8305

Neem asseblief kennis dat Delta 1 steeds aktief is en sal bly.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.