Embriospesialis by WRSA

Dr. Ronnie de la Rey
Dr. Ronnie de la Rey

Leoni Kruger
LEPHALALE — Lede van Ellisras Bedryfskamer (voorheen WRSA) en ander belangstellendes het Donderdag 3 Maart hul kwartaallikse vergadering by die Mogolklub gehou. Dr. Ronnie de la Rey, ‘n spesialis op die gebied van mikrochirurgie op embrios (splitting and sexing), was die gasspreker.
Dr. De la Rey is onder andere deel van die span wat betrokke is by die reproduksie en ondersoek van die Northern White Rhino (waarvan daar net drie in die wêreld oor is). Hy het reeds aan die begin van die vergadering daarop gewys dat die wildboere reeds keuses maak wanneer hulle besluit om met wild te “boer”.” Ons meng reeds in met seleksie wanneer die vrugbaarheid uitgekies word en dit gebeur lankal reeds dat ons in beeste selekteer vir hoogs vrugbare diere deur middel van vrugbaarheidstoetse en ondersoeke by bulle” sê hy. Hy het verder verduidelik wat is die parameters om vrugbaarheid vas te stel, asook die vermoë om te kan dek en hoeveel keer die dier kan dek. Hy het beklemtoon dat dit baie belangrik is om die eienaar se naam en al die inligting omtrent die dier vas te lê. “Die ouderdom van die dier is ook baie belangrik, koeie se vrugbaarheid is seisoenaal, maar bulle produseer altyd” sê hy.
Volgens dr. De la Rey kan uiterste hittetoestande soos wat die bosveld en ander dele van die land die afgelope tyd ervaar het, ‘n baie beduidende invloed op semenproduksie hê. Sodra daar ‘n fluktuasie van 7% – 10% in temperatuur is, kan dit ‘n invloed hê.
Hy het aanbeveel dat enige dier altyd met ‘n skyfienommer “chip” verkoop moet word.
“Vrugbaarheid van beeste is laag oorerfbaar, maar goeie kos en omstandighede verander dekseisoene. Wanneer ‘n bul begin dek, word die groei van die horings byvoorbeeld stadiger. Die groeipatrone verander, want hulle moet ‘n wagtyd ingaan” het hy verduidelik.
Dr. De la Rey het die wildboere daarop gewys dat hulle baie seker moet maak wie die dragtigheidstoetse doen, want dit is belangrik dat dit behoorlik gedoen word deur ‘n bekwame persoon.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.