Feestelike liggiefees

LEPHALALE — Die “Christmas Light Extravaganza” is van 6 – 8 Januarie by die New Hope Centre (langs Laeveld Busdiens) in Onverwacht gehou.

Die aande was ingekleur met ʼn ligtonnel, kersversierings, Vader Kersfees, kosstalletjies, musiek en kersliedere by kerslig.

Die doel van die liggiefees is om fondse vir die New Hope-sentrum in te samel sodat terminaal siek mense tuis versorg kan word asook om minderbevoorregtes by te staan.

Die New Hope-sentrum is ʼn geregistreerde nie-winsgewende organisasie, gestig in 1999, met die missie om die lewenskwaliteit van siek en minderbevoorregte mense, weduwees, weeskinders en ou mense te verbeter.

Hulle poog om ʼn daadwerklike verskil te maak in die lewens van ongeveer 20 hulpbehoewende ou mense en hulle bied ook ʼn tuisversorgingsdiens aan.

Indien jy enige van bogenoemde dienste benodig en/of ʼn hart het vir mense in nood, skakel gerus in by die New Hope Centre en kontak hulle by die volgende nommers: 014 763 4501/074 612 4199/063 727 5430/082 447 5198/071 133 8981 of 079 711 2477.

Hoe kan jy help?

Raak betrokke by ʼn gemeenskapsprojek of stel jouself beskikbaar as ʼn deeltydse vrywilliger. Skenk kos of klere, inisieer ʼn fondsinsamelingsprojek in samewerking met die New Hope-sentrum, bied jou hulp aan as mentor of vaardigheidsaanbieder en/of berader vir veral jeugdiges.

Die New Hope-sentrum het die gemeenskap nodig om die gemeenskap te kan dien.

(Nog foto’s op Mogol Pos se Facebook)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.