Filadelfia-gemeente nou amptelik

Salomien en pastoor Neels Barnardo en senior pastoor Tienie Wessels en sy gade, Leona.

Ria Wells
LEPHALALE — Die Filadelfia Gemeente wat deel is van Die Gemeentes van Christus-kerke, het Sondag die voorreg gehad om senior pastoor Tienie Wessels van die gemeente Lofdal in Kemptonpark by hul amptelike opening te verwelkom. Hy is ook die moderator van Die Gemeentes van Christus denominasie. Hy het ‘n kragtige en besielende boodskap vir die gemeente gehad en hulle verseker dat niemand God se werke sal keer nie en dit ook die rede van die bestaan van die jong gemeente is.
Sy teksboodskap was uit Johannes 16 en hy het gesê dat net soos die boodskap aan die 12 dissipels ‘n waarskuwing vir moeilike tye was, so is dit ook in vandag se tyd. Pastoor Tienie het verduidelik hoe ‘n lewe van vrede en veral innerlike vrede te midde van onrus en onreg slegs deur Christus geleef kan word.
In ‘n huidige wêreldsisteem met oorlog en onmin en onvrede is dit belangrik om eerstens kind van God te wees. En om dit te verstaan moet die soewereiniteit van God verstaan word. ‘n God wat altyd in beheer is.
Pastoor Tienie het ook gesê dat ‘n Bybelse gedagtegang en – gesindheid gekweek moet word met die liefde as barometer. Bid oor alles sonder ophou en omskep negatiewe gedagtes in ‘n gebed en gesprek met God, maar onderwerp jou aan die wil van God en bly altyd hoopvol.
Hy het ook gesê dat alhoewel mense dit nie altyd wil hoor nie, ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God ook beteken gehoorsaamheid aan jou meerderes en “betaal die keiser wat hom toekom”.
Hy het sy boodskap afgesluit met die woorde dat die gemeente in afwagting op die hemelse heerlikheid moet lewe en moet weet dat God elke belofte in sy woord sal vervul.
Die bestaan en opening van die Filadelfia gemeente is met ‘n heerlike middagmaal afgesluit.
Kontak pastoor Neels Barnardo van die Filadelfia gemeente by 079 814 4845.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.