Francois groet Agri

Francois van den Berg
Francois van den Berg

Leoni Kruger
LEPHALALE — Francois van den Berg dien reeds vanaf 2003 as voorsitter van Agri: Lephalale, maar hy voel dat daar ‘n tyd vir alles is en dit is tyd vir hom om te gaan.
Hy tree Desember vanjaar uit as voorsitter. Francois vertel hyself, Gawie van Zyl en John Williams, die destydse president van Agri: Limpopo, het hul eerste Agri-vergadering by Machauka Lodge gehou. Hy was vir jare lank lid van die TLU, maar meningsverskille oor onder andere eiendomsbelasting, het hom laat besluit om by Agri aan te sluit. Hy sê dat hy toe wel ‘n ooreenkoms met die munisipaliteit gesluit het rondom eiendomsbelasting tot voordeel van die boere en daardie kontrak bestaan vandag nog. “As daar enige dispuut oor belastingheffings of afslag ontstaan, dan haal ek net die kontrak uit” sê hy. Hy reken dit was ‘n groot deurbraak.
Baie dinge het gebeur gedurende die tyd wat hy aan die stuur van Agri Lephalale gestaan het. Die lidmaatskap het van drie lede af stelselmatig gestyg tot meer as 60 lede. Agri Lephalale was op ‘n stadium die grootste boerevereniging in Limpopo. Onder sy leiding is daar verskeie inligtingsdae vir boere gehou en hy het baie moeite gedoen om op hoogte te bly van wat besig is om te gebeur, waaroor hy die lede dan ingelig het.
“Ek het my beywer om die mense in te lig oor nuwe wetgewings en drakoniese besluite op die horison” sê hy.
“Agri het met niks begin nie, vandag is daar ‘n pragtige kantoor. Ek het ook goeie verhoudinge gebou met die plaaslike owerhede. Gawie het die landelike veiligheidsforum geïnisieer wat tot vandag toe waarskynlik die beste stelsel ooit was.
Dit was deur Agri Sekuritas befonds” vertel hy verder.
Inisiatiewe soos Plaaswerker van die Jaar en vele ander het met verloop van tyd die lig gesien onder Francois se leiding.
Op die vraag waarom ledetalle so afgeneem het die laaste tyd, sê hy dat “alles is nie meer goeie nuus nie. Die boere kry swaar”.
Francois wens sy opvolger, Douw Pelser, wat tydens die Agri-vergadering verlede Donderdag aangewys is, baie sterkte toe.
Hy sê dat ‘n organisasie se sukses afhang van die dinamika van die voorsitter – dit wat jy insit gaan jy uitkry.
Hy verseker Agri-lede egter dat hy nie die organisasie verlaat nie, hy gaan steeds ‘n lid bly en help waar hy kan. Hy het op die oomblik te veel verpligtinge om na te kom en wil Agri nie afskeep nie, daarom gee hy dit liefs oor in iemand anders se bekwame hande.
“Alle boere moet probeer om deel te wees van georganiseerde landbou – praat as deel van ‘n groep, die individu het nie ‘n sê nie. En speel altyd oop kaarte, want ‘n goeie reputasie is van onskatbare waarde” sluit hy af.
Francois was ook vanaf 2008 tot 2013 president van Agri Limpopo en hy is steeds lid van Agri Limpopo se dagbestuur.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.