Gedrukte media: prentjie nié so donker

Met die jongste sirkulasiesyfers wat die Ouditburo vir Sirkulasie (beter bekend as die Audit Bureau of Circulation of South Africa/ABC) bekend gemaak het, is die prentjie vir koerante en tydskrifte nie so donker as wat dalk geglo word nie.

Vir veral hibriede koerante (soos Mogol Pos, wat grotendeels ʼn koerant is wat by sekere afsetgebiede verkoop word, maar ook gratis versprei word na sekere kleiner plekkies en ook gratis kopiebewyse aan adverteerders, Lephalale polisiestasie, Lephalale Munisipaliteit en ander verskaf) is die syfers vir die eerste kwartaal van 2019 inderwaarheid positief met ʼn styging van 0.04% met Mogol Pos(t) en The Kokstad Advertiser die twee wat die beste gevaar het. (Bron: www.themediaonline.co.za.)  

Ons besef by die koerant dat veral Januarie ʼn goeie maand is aangesien mense – na drie weke sonder ʼn koerant in die hand – nie kon wag vir geverifieerde nuus deur joernaliste nie! Inderdaad bevestig ons syfers dié volledige prentjie van ʼn goeie eerste kwartaal.

Gaan lees gerus die artikel geplaas deur Britta Reid by die webtuiste van The Media Online getiteld ABCs not too gloomy, with pockets of lights here and there, en kry die groter prentjie van die koerant- en tydskrifbedryf.

Kry jou nuus by bronne wat jy kan vertrou en nie via die grapevine nie! Mogol Pos kos slegs R2.00.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.