Huldeblyk — Willem Abraham Vorster (Boeta), 7 November 1951 – 31 Januarie 2018

Hy is van ons af weggeneem net soos wat hy geleef het – stil en beskeie.

Almal wat hom geken het sal weet hoe hardwerkend hy was. Niks was ooit vir hom te veel nie. Hy het sy dagtake verrig in wind en weer en in die strawwe bosveldson. Sy hande was ʼn bewys van die harde handearbeid wat hy lewenslank gedoen het.

Hy het nooit geskinder of sleg gepraat van ander mense nie. Hy was baie gesondheidsbewus en het ʼn vaste geloof gehad.

Soos ʼn blaar in die herfs, wanneer die boom sy lewenssap onttrek, verwelk en verdwyn, so het my lewensmaat, ons vader, oupa, seun en broer uit ons lewens verdwyn in die ouderdom van 67 jaar, twee maande en 24 dae.

Ons dank die Hemelse Vader vir al Boeta se vermoëns en gawes wat hy aan hom (en dus aan ons) geskenk het en wat op ʼn sinvolle en vrugbare manier gebruik kon word. Sy vaste geloof in die Woord van God het ʼn onmiskenbare stempel op sy persoonlike, sowel as die gesins- en familielewe nagelaat.

Hy was ontsettend lief vir sy kinders en kleinkinders en hy was baie goed vir hulle.

Na sy aftrede by Exxaro was Gert van Biljon sy Barmhartige Samaritaan wat seker gemaak het hy kry steeds ʼn inkomste. Baie dankie ook aan sy ma, Miem Vorster vir haar ondersteuning. Sy het hom in die vrese van die Here grootgemaak. Baie sterkte ook aan haar met die verlies.

Baie dankie aan die hele gemeenskap en almal wat hom geken het vir die ondersteuning, oproepe, smse, boodskappe, besoeke en dankie in besonder aan almal wat van die uithoeke van die aarde af hulle laaste eer kom betoon het.

Dankie aan klein Jacques wat sy ouma so wonderlik bystaan en dankie aan die personeel en bestuur van D’Nyala vir hulle ondersteuning.

— Linda, kinders Jacques Vorster, Landi Janse van Rensburg en kleinkinders

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.