Ken jou bome

Die volgende uitstappie van die Dendrologiese Vereniging Manketti-tak vind plaas op Saterdag 28 Oktober onder leiding van boommeester Kobus Roux.
Die uitstappie word gehou te Hainshaven, (Bulgerivierpad) afdraai by Schoongelegen ongeveer 80 km vanaf Lephalale.
Die tak en die plaaseienaar Chris Barnard nooi alle belangstellendes uit om die interessante omgewing te gaan geniet en waar te neem. Die eienaar is van voornemens om verversings gratis te voorsien.
Dit word voorgestel dat vriende in groepsverband reëlings tref om reiskostes te bespaar. Vir enige navrae skakel Kobus Roux by 082 923 0917 of Chris Barnard van VIB Bosch, tel: 082 566 0121.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.