Koedoesrand is aan die brand!

Saterdag 22 Augustus was vir die Nederduits Gereformeerde (NG) Kerk in Swartwater ’n spesiale datum, want hulle jaarlikse gemeentebasaar is op dié dag gehou.

Met die heersende staat van inperking was daar baie gewik en geweeg, gebid en koppe bymekaargesit. Uiteindelik is besluit om met ’n paar aanpassings aan die gebruiklike program tóg voort te gaan met die reëlings.

Daar is besluit dat slegs die aktiwiteite waar die inperkingsregulasies nagekom kon word sou voortgaan. Lidmate sou kom en gaan om almal die geleentheid te bied om dit te geniet.

Só was almal gemasker en nadat al die ander voorskrifte nagekom is, is God se seën op die dag se verrigtinge gevra. Daar was ’n aansteeklike, feestelike atmosfeer in die lug – amper méér as vorige jare. Mens kon werklik saamstem met die ou spreekwoord wat sê: “Aan die brand sê die predikant!”
 Daar was vleis, wors en biltong om van te kies en te keur. Pannekoek, koeksisters en nog vele meer. Maar kosbaarder as alles was die weersiens van hartsmense wat mekaar lanklaas gesien het.

Dit was asof daar ’n tasbare gevoel van dankbaarheid geheers het – dankbaarheid vir hierdie eerste van “normales” na amper vyf maande van soveel wat abnormal was!

Dankbaarheid vir die voorreg om tóg in 2020 kerkbasaar te kon hou.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.