Koekeloerder – 6 Mei 2016

Beste redakteur en kollega
Ek sit op my stoel en tik ook deesdae slegs een spasie na alle leestekens al het ek op skool anders geleer.
Vroeër was dit ‘n moet om slegs een spasie na ‘n komma te gebruik maar twee na leestekens soos punte en kommapunte.
Outydse tikmasjiene het dieselfde spasiewaarde gehad vir alle letters van die alfabet. Die rietskraal ‘i’ en ‘l’ se spasie was net so groot soos die ronde vet ‘o’ en breë ‘m’. Met elektroniese tegnologie het hierdie verander en ‘n punt, dubbelpunt en smal letters se spasies het kleiner geword. ‘n Spasie, hetsy enkel of dubbel spasiewaarde het dus ook verander.
Ek moes behoorlik ‘n kopskuif maak om die gewoonte van twee spasies na sekere leestekens af te leer. In geskrewe werk bly dit egter dat ‘n groter spasie na ‘n punt gemaak moet word as na ‘n komma omdat die rusperiode van ‘n komma korter is as die van ‘n punt. Tegnies behoort laasgenoemde reël dus nog toegepas te word as ‘n outydse tikmasjien gebruik word maar waar mense tiklinte gekoop gaan kry weet ek nie.
Mense wat kortverhale of boekvoorleggings wil voorlê by uitgewers kan gerus die reëls van die verskillende tydskrifte en uitgewers naslaan.
Indien ‘n manuskrip reeds ver gevorder is kan veranderinge maklik gedoen word hetsy alle dubbelspasies na enkelspasies te verander of enkelreëlspasiëring na 1½ of 2 te verander.
Vir almal by wie dit ingedril is om die spasiebalk twee maal te druk na sekere leestekens sal agterkom dat dié gewoonte wel maklik afgeleer kan word.
(NB: Om alle dubbelspasies in enkelspasies gelyktydig te verander gebruik “Replace” en maak by “Find what” twee spasies en by “replace with” slegs een spasie. Die hele dokument sal dan outomaties alle leë dubbelspasies in enkelspasies verander.
Mevrou, ons raak wraggies nooit te oud om te leer of aan te pas nie.
— Elsa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.