Maak planne in moeilike tye — kliënte-opvolgwerk en adverteer weer belangrik

Sommige mense sê die moeilike ekonomiese tye wat ons tans beleef kan vergelyk word met die groot depressie ná Wêreldoorlog II rakende die finansiële nood en vrees vir die toekoms wat mense in die gesig staar.

Om COVID-19 op te doen is nie tans die enigste vrees nie. Finansiële en maatskaplike nood is besig om mense te noop om planne te maak. Harder te werk. Anders te kyk na wat die swaarste weeg in jou lewe. Daar word met nuwe oë na kliënte gekyk en “ou” kliënte word weer gekontak.

Daar is ʼn Afrikaanse sêding: van die nood ʼn deug maak. Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) beskryf dit as: “Jou in so ʼn mate by swakkerige of ongunstige omstandighede aanpas dat jy voordeel daaruit trek”. Ons is ook bekend met “uit (die) nood gebore” wat beteken iets wat vanweë nood tot stand gebring word. En dan is daar die gerusstellende “as die nood (op) die (sy) hoogste is, is die redding (uitkoms) naby (die naaste)”. “Ook “nood leer bid, (en) armoed(e) leer bene kou,” en die bekende “in die nood leer (ʼn) mens jou vriende ken” is nog enkele van die raaksê-taalskatte wat in die WAT opgeteken is.

Die planne wat ons maak terwyl die land en die plaaslike ekonomie beroerd is, is eintlik ʼn outydse gebruik deur goeie verhoudinge met kliënte te smee en te behou. Selfs die kleinste kliënte is belangriker as “honderd planne, en nog ʼn sakkie vol.” (Bron van laasgenoemde aanhaling: Wat praat jy! By www.viva-afrikaans.org.)

Adverteer en behou gereeld kontak met kliënte, klein en groot!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.