Nakkie, vir oulaas

LEPHALALE — Nakkie Maartens het geen bekendstelling nodig nie. Sy is ’n bekende gesig by die Lephalale Munisipaliteit (LM), maar Donderdag 30 November is Nakkie se laaste dag as Munisipale werknemer. Mogol Pos het met haar gepraat oor haar 26 en ʼn half jaar by die Munisipaliteit:

Mogol Pos (MP): Wanneer het jy by die LM begin werk en watter pos het jy beklee?

Nakkie Maartens (NM): Ek het op 1 April 1991 by die destydse Stadsraad van Ellisras as Rekordsklerk begin werk. Dit was die beste plek om te begin werk, want ek het die hele sisteem leer ken. Ek het elke dag al die inkomende en uitgaande pos van die Munisipaliteit gesien en gelees, omdat ek alles wou weet wat om my aangaan. Min mense besef die waarde van ’n registrasiekantoor. Ek het ook die eerste “File Plan” van die Munisipaliteit opgestel en by Nasionale Argiefdienste laat goedkeur.

MP: Watter poste het jy oor dié tyd gehad?

NM: Munisipaliteite het ongelukkig nie ’n outomatiese bevorderingstelsel nie en as jy na ’n hoër vlak bevorder wil word, moet jy wag totdat daar ’n geskikte pos oopgaan, daarvoor aansoek doen saam met al die ander kandidate (intern en ekstern) en ’n formele onderhoud hê.

Ek het van Rekordsklerk gevorder na Administratiewe Assistent, Hoof Administratiewe Assistent, Assistent Stadsekretaris en Divisiehoof van Administrasie en Sekretariaat.

Toe ek by die Munisipaliteit begin werk het, was ons net 198 werknemers. Ek was bevoorreg om die divisie vir Personeelbestuur te ontwikkel en die eerste Divisiehoof vir Personeel by die Munisipaliteit was Phillemon Molebaloa.

MP: Wat het jy geleer in jou tyd by die Munisipaliteit?

NM: Baie dinge, sommige negatief, sommige positief. ’n Munisipaliteit het ’n baie groter verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap as wat ’n mens besef. Ongelukkig moes ons eers by daardie punt kom waar die verswakking van dienslewering in ons eie gemeenskap mense se oë oopmaak vir die belangrikheid daarvan om verantwoordelike mense in die Raad te hê wat die belange van die gemeenskap op die hart dra. Ons werk in ’n politieke omgewing en sonder geloof, vertroue en baie harde werk kan ’n mens nie ’n positiewe bydrae in jou werkplek maak nie. Maak elke dag die beste van ’n saak. As jy nie weet hoe om ’n situasie of ’n probleem te benader nie, plaas jouself buite daardie situasie en kyk wat is die beste manier om hierdie probleem op te los. Alle mense het behoeftes om in ag te neem en alle mense het erkenning nodig om hul beste te lewer.

MP: Soos by enige werkplek was daar seker dinge wat vir jou uitgestaan en dinge waarmee jy nie saamgestem het nie?

NM: Daar was baie dinge wat uitgestaan het oor die tydperk van 26 jaar. Oom Koos Prinsloo was die eerste Burgemeester wat as gevolg van die lang termyne wat hy gedien het, ’n Raadsheer (Alderman) geword het. Ek onthou die Oorgangsraad wat in 1997 aangestel is toe die Raadslede van die destydse Tswelepele wat onder Waterberg Munisipaliteit geval het, saam met Ellisras/Marapong gevoeg is. Steven Ratlou was die eerste Burgemeester wat verkies was na Gys Furstenburg en Essie Esterhuizen in die nuwe bedeling. Dan Mabote het gevolg en Rosina Mogotlane was die eerste vroulike Burgemeester vir die Munisipaliteit. Die huidige Burgemeester, Mr Jack Maeko, was ook gedurende daardie tyd ’n amptenaar in die Munisipaliteit. Daar is toe reeds voorspel dat hy eendag burgemeester sou word.

Wyle Johan Erasmus, ʼn vorige munisipale bestuurder, sal ek altyd onthou as een van die nederigste en mees belese persone wat ek in my lewe mee saam gewerk het. Ander Munisipale Bestuurders was Mike Moatse en Parks Sebatjane. Hulle was albei saggeaarde mense en sou nooit ʼn besluit neem voordat hulle baie seker was dat dit die regte besluit vir die spesifieke saak sou wees nie. Bob Naidoo het gekom en gegaan, met baie meer wysheid as wat mense ooit besef het. Hy was ook nooit te trots om raad te vra nie en hy was sterk genoeg om sy familie eerste te stel en aan te beweeg.

Ek het ook in my tyd by die munisipaliteit die geleentheid gekry om verder te studeer en ek het verlede jaar die kwalifikasie van MFMP (Municipal Finance Management Programme) deur die Universiteit van Pretoria behaal. Daarvoor is ek baie dankbaar.

MP: Sou jy sê die Munisipaliteit se diens aan die gemeenskap het oor die laaste paar jaar verswak?

NM: Ek dink die vraag kan deur die gemeenskap self beantwoord word.

MP: Is daar iemand wat jy wil uitsonder wat vir jou baie beteken het?

NM: Vir seker my gesin. Sonder hulle ondersteuning sou ek nie die 26 en ’n half jaar by die Munisipaliteit kon volhou nie. My man het skofte gewerk by Matimba en ek het self baie aande laat gewerk. Nou glo ons gaan daar meer tyd wees om saam te spandeer.

Elke kollega saam met wie ek gewerk het was spesiaal op sy/haar eie manier. Ek het ʼn baie hegte band gehad met oud-kollegas soos Sina Mothonie, Marie Visser en Rina Ströh. Op bestuursvlak vir seker Johan Erasmus, Manie van Brakel, Maria Cocquit, Charles Lekaka, Dries de Ridder, Sarel van Wyk, Jan van Dyk, Johan van den Berg en sommer almal by wie ek soveel kon leer en by gedagtes kon uitruil.

MP: Wat gaan jy die meeste mis van jou jare by die Munisipaliteit?

NM: Die kameraderie wat ek beleef het met kollegas. Om te deel in die lief en leed van menige gesinne. Ek het baie hartseer beleef oor mense wat na aan my gewerk het of in my afdeling was. Ek dink spesifiek aan Coselina Masenya, Johan Erasmus, Johan van den Berg, Charles Lekaka en Meriam Mfisa. Ek gaan my kollegas mis wat altyd vir my gesing het met my verjaarsdag.

MP: Wat gaan jy nie mis nie?

NM: Laat aande en oortyd werk. Mense wat jou intelligensie onderskat wanneer hulle probeer om hul eie dade te regverdig.

MP: Wat is jou planne na aftrede?

NM: Ek wil graag meer aandag gee aan my stokperdjies soos tuinmaak, bak, kosmaak en kleinkinders bederf. Ons wil ook graag nader aan ons kinders bly.

MP: Jou boodskap aan kollegas wat jy agterlaat?

NM: Wees altyd eerlik en bly positief. Moet nooit iemand toelaat om jou geluk te steel nie. Elke persoon het die reg om te lewe en om gelukkig te wees. Moenie toelaat dat ander mense jou op ’n subtiele manier intimideer nie. Plaas soms maar ’n wag voor jou mond want woorde wat gesê is kan nie teruggetrek word nie. Onthou net, elkeen van julle is deel van die fondasie van ’n gebou, wat ons die Munisipaliteit kan noem. As die fondasie van die huis nie stewig en sterk is nie, val die huis inmekaar, al is daar ook ’n teëldak op.

MP: Jou boodskap aan die gemeenskap van Ellisras?

NM: Betaal julle diensterekeninge, dan het julle die volste reg om aan te dring op daardie dienste. Die gemeenskap kies die Raadslede en die Raadslede het ’n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap. So ook die amptenare wat daar werk. Rapporteer korrupsie en moenie bang wees om op julle regte te staan nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.