Nie alle apostels dra wandelstokke! — Lephalale ook teiken van opportuniste

LEPHALALE — Mens hoor deesdae al hoe meer van universiteite of opleidingsinstansies wat mense om die bos lei met groot beloftes van baie indrukwekkende grade wat daar verwerf kan word.
Die meeste van dié instansies bied hulle kursusse aanlyn aan en in baie gevalle is dit “Christelik-gebaseerd”.
Die kwessie is hoegenaamd nie dat dit Christelik-gebaseerd is nie, die kwessie is ʼn student wat by dié instansies “grade” verwerf, het in werklikheid geen graad verwerf nie.
Een van hierdie “universiteite” waarop Mogol Pos se soeklig vandeesweek val, is Therapon University. As jy jou graad by Therapon verwerf het, is jou graad of grade net so waardeloos (spesifiek in Suid-Afrika en Amerika) as jou gradefoto’s met togas en tosselhoede.
Therapon is ʼn “aanlynuniversiteit” met ʼn hoofkantoor in Saint Thomas by die US Virgin-eilande. Therapon maak aanspraak daarop dat hulle instansie geakkrediteer is by die Amerikaanse Akkreditasie Assosiasie, maar dié beskryf Therapon as: “Nie erken deur die VSA se Departement van Onderwys”, een van die sewe amptelike streekakkrediteringsagentskappe nie.
Dit kan tot gevolg hê dat studente wat hulle “grade” by Therapon gekry het, nie hul grade kan of mag voorlê wanneer daar vir ʼn werk aansoek gedoen word nie.
Verder beteken MBA ’n Magister in Besigheidsadministrasie/Besigheids-bestuur. Nog minder kan enige student na ʼn BA-graad direk ʼn Meestersgraad doen nie. Voordat ʼn Meestersgraad geregistreer kan word (wat nie so eenvoudig is nie), moet die student eers oor ʼn Honneursgraad beskik. ʼn MBA is totaal ʼn heeltemal aparte graad. Dit is ook heeltemal onmoontlik om ʼn MBA en ʼn Doktorsgraad (PhD) in dieselfde jaar te kry. Die tydsduur om ʼn MBA te voltooi is ten minste twee jaar voltyds en vier jaar deeltyds. ʼn Doktorsgraad vereis baie intensiewe navorsing en dit is nie ʼn kwalifikasie wat sommer “aanlyn” gedoen kan word nie.
Enige kwalifikasie van opleidingsinstansies wat nie deur die Departement van Onderwys in Suid-Afrika erken word nie, beteken jy het eintlik net matriek.
Mogol Pos beveel aan dat mense wat gespesialiseerde mediese of geassosieerde mediese gesondheidsdissiplines benodig, uiters seker maak dat jy nie met jou eie of geliefdes se lewens of psiges dobbel nie.
As jy ʼn sielkundige of psigiater of selfs net ʼn berader wil gaan sien, maak doodseker die persoon is by die regte en wettige instelling(s) geakkrediteer en geregistreer en maak seker dat jy wel by jou mediese skema kan eis vir dienste gelewer deur die spesifieke diensverskaffer.
Moenie jou siel ontbloot aan wolwe in skaapsklere nie.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.