Nóg ‘n myn?

Leoni Kruger
LEPHALALE/MARKEN — Dedicoal (Pty) Ltd, ‘n filiaal van Masimong Group Holdings (MGH) beoog om ‘n nuwe steenkoolmyn en energieprojek 22 km noordoos van Lephalale te ontwikkel.  
Die area wat uitgewys is, lê ongeveer 10 km noord van die R518 (Markenpad) wat Lephalale en Marken verbind. Die naam van die projek is die Lephalale Coal and Power Project (LCPP).
Die aansoeker, Lephalale Coal Mines (Pty) Ltd, ‘n filiaal van MGH, hou die prospekteerregte vir 12 betrokke plase, naamlik Honingshade 427 LQ, Garibaldi 480 LQ, Pretoria 483 LQ, Wellington 432 LQ, Forfarshire 419 LQ, Stutgard 420 LQ, Billiards 428 LQ, Franschoek 207 LQ, Grootgenoeg 426 LQ, Weltevreden 482 LQ, Sebright 205 LQ en Botmansdrift 423 LQ.
Volgens die agtergrondinligtingsdokument behels die projek ‘n oopgroefoperasie en ontginning sal volgens die vragmotor-en-graaf-metode plaasvind. Na beraming sal die myn ongeveer 6 miljoen ton steenkool per jaar kan produseer en die mynleeftyd is meer as 35 jaar. Die myn sal sewe dae per week, 52 weke per jaar en 24 uur per dag in drie agt uur-skofte in bedryf wees.
Volgens die dokument sal die myn na verwagting in volle produksie ongeveer 400 mense in diens hê en daar sal waar moontlik van plaaslike arbeid gebruik gemaak word.
‘n Beoogde onafhanklike kragprodusentaanleg sal ‘n fluïedbedkragstasie wees wat 600 MW spitsvermoë produseer – hierdie krag sal hopelik aan Eskom verkoop kan word.
Die projek beplan om water te bekom van grondwater van die groef, reënwater en rioolwater. Drinkwater sal hopelik van die MCWAP2-projek verkry word. Elektrisiteit sal deur Eskom voorsien word, maar ondersoeke het aangedui dat die Eskom-netwerk in die gebied nie die kapasiteit sal hê om krag te verskaf aan die LCPP voordat Medupi hopelik in 2020 ten volle in bedryf is nie.
Volgens die huidige plan rondom MCWAP2 sal water nie beskikbaar wees voor die einde van 2023 nie.
Die eerste openbare vergadering rondom die projek is Woensdag 17 Mei by die Mogolklub gehou en heelwat boere vanuit die omgewing en ander betrokke partye het die vergadering bygewoon. Die meerderheid was teen die projek gekant.
Die volgende openbare vergadering is Woensdag 23 Augustus 2017. Die tyd en plek sal bevestig word.
Enigiemand wat deur hierdie projek geaffekteer word of daarin belangstel, kan as ‘n G&GP registreer deur die registrasie- en kommentaarvorm te voltooi en te stuur aan stakeholders@kongiwe.co.za of skakel Stephan Horak by 082 331 4993 vir meer inligting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.