Nuus uit die raad

LEPHALALE — Lephalale Munisipaliteit se raadsvergadering is Woensdag 30 Maart gehou en die volgende items is aangespreek:
Munisipale regulasies ten op sigte van kindersorgfasiliteite, paaie en verkeer is beskikbaar vir publieke insae en kommentaar by die munisipaliteit, Marapong biblioteek en by alle raadslede.
Die jaarslikse verslag is goedgekeur en bevat baie relevante feite oor die munisipaliteit se finansies en statistieke.
Die 2015/16 IDP is ook goedgekeur en die dokumente sal beskikbaar gemaak word op die munisipaliteit se webwerf.
Raadslede het met skok verneem dat Lephalale Munisipaliteit se diensteskuld R169 798 392.99 beloop. Die grootste gedeelte van hierdie skuld, naamlik R107 377 180.18 is ten opsigte van huishoudings. Besighede se skuld beloop R28 476 747.66, plase skuld R27 800 305.88 en regeringsdepartemente skuld R6 144 159.27. Die munisipaliteit het ‘n skuldinvorderaar aangestel om agterstallige skuld in te vorder.
Dringende maatreëls sal in plek gestel moet word om te verseker dat die munisipaliteit se finansiële situasie verbeter.
Die konsepbegroting is ook nou beskikbaar vir publieke kommentaar. Dit is baie belangrik dat die inwoners die dokument bestudeer en insette lewer, aangesien dit die finansies van die munisipaliteit vir die volgende jaar beïnvloed. Hierdie dokument bevat ook nuwe tariewe vir die volgende finansiële jaar.
— Sybil Nieuwoudt – Raadslid, Lephalale Munisipaliteit.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.