Nuwe beheerliggaam-voorsitter vir EHS

André Lötter, nuwe beheerliggaamvoorsitter van Hoërskool Ellisras

LEPHALALE — “’n Skool vorm ’n integrale deel van ’n gemeenskap en ’n gemeenskap het goeie skole nodig, want dit is hoe jy goeie mense in die breë bereik en leerders trek”.

Dít is die woorde van André Lötter, nuutverkose voorsitter van Hoërskool Ellisras se beheerliggaam. Hy sê voorts dit is belangrik dat plaaslike leerders skole in Lephalale bywoon en is van mening dat as ’n skool sterk is, dit ’n uitkringeffek op alle groeperinge in die gemeenskap en betrokkenheid by die skool tot gevolg het. “Om ’n uitmuntende skool te wees, het jy ook toegewyde personeel en ’n dinamiese hoof nodig.”

André is trots op Hoërskool Ellisras se 92,2% slaagsyfer wat behaal is met die 2019-matriekeksamen – die beste in die Waterbergstreek. Hy sê die skool gaan fokus om daarop te verbeter, want akademie bly die skool se eerste prioriteit. Die skool streef egter daarna om gebalanseerde leerders die wêreld in te stuur en daarom sal sport en kultuur, naas akademie, altyd deel wees van die leerders se opvoeding.

Mogol Pos wens André geluk en sterkte toe met sy aanstelling.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.