Ongeskiktheid: Wat gebeur as ek nie kan werk nie?

ʼn Mens kan nie die toekoms voorspel nie, maar jy kan daarvoor beplan. In dié verband kan die belangrikheid van ongeskiktheidsversekering nie oorbeklemtoon word nie, sê Dorothy Davies, adviseur by Sanlam.

1. Is ongeskiktheidsdekking ʼn noodsaaklike uitgawe, veral wanneer geld skraps is?
Ongelukkig verstaan mense dikwels ongeskiktheidsversekering verkeerd en verleen nie in hul begroting die voorrang daaraan wat dit verdien nie. Wanneer geld skaars is, kan ongeskiktheidsdekking as ʼn teësinnige aankoop beskou word; maar in werklikheid beskerm dit jou grootste bate, naamlik jou vermoë om ʼn inkomste te verdien en vir jou en jou gesin te sorg.
In teenstelling met suiwer lewensdekking, wat ná jou dood in jou geliefdes se behoeftes voorsien, is ongeskiktheidsversekering daar om in jou én jou gesin se behoeftes te voorsien in geval van ʼn ongeluk, siekte of besering wat verhoed dat jy ʼn inkomste verdien. Jy kan as gevolg van ʼn mediese gebrek ook bykomende finansiële uitgawes hê.
Om hierdie redes is ongeskiktheids-versekering naas suiwer lewensdekking ʼn noodsaaklike vorm van beskerming.

2. Bo en behalwe as dekking vir verlies van inkomste, waarvoor kan ek ongeskiktheidsdekking gebruik?
 Benewens as beskerming van jou vermoë om ʼn inkomste te verdien, kan ongeskiktheidsversekering gebruik word om jou uitstaande skuld te delg om jou algehele finansiële las te verlig. Dit kan ook gebruik word om enige aanpassings aan jou huis of motor te befonds wat nodig mag wees indien jy arbeidsongeskik raak, of die reiskoste na ʼn ander stad vir deskundige mediese advies te dek.

Wat is die verskil tussen ongeskiktheidsinkomste en ʼn ongeskiktheidsenkelbedrag? Het ek albei nodig?

Ideaal gesproke behoort jou ongeskiktheidsversekering enkelbedragongeskiktheidsvoordele én inkomstebeskermingsvoordele (wat dikwels ongeskiktheidsinkomste genoem word) in te sluit.

Jy hoef nie permanent arbeidsongeskik te wees om vir laasgenoemde voordeel te eis nie.

Ongeskiktheidsinkomste word maandeliks op ʼn deurlopende grondslag uitbetaal om alledaagse uitgawes soos jou huisverband, skoolgeld, kruideniersware, ensovoorts te dek. Dit is maklik om hierdie voordeel te kwantifiseer en daarvoor te beplan, omdat dit op jou maandelikse inkomste gegrond is. Jy kan kies dat hierdie inkomste met inflasie tred moet hou, wat op die lang termyn ʼn belangrike oorweging is.

ʼn Ongeskiktheidsenkelbedrag, daarenteen, is ʼn eenmalige uitbetaling wat versigtig bestuur moet word. Alhoewel dit jou meer buigsaamheid gee om skuld te delg of ander onvoorsiene uitgawes te dek, word die enkelbedragvoordeel nie uitbetaal vir tydperke wanneer jy tydelik nie kan werk nie en waarskynlik sal herstel.

Dit is dus die moeite werd om met ʼn finansiële adviseur te gesels wat jou kan help om hierdie ongeskiktheidsvoordele op die beste manier te kombineer. Sodoende kan jy gerus wees dat jy ongeskiktheidsversekering in plek het wat jou gesin finansieel veilig sal hou.

Kontak Dorothy Davies op 014 763 2260 of 082 783 3298 vir professionele advies.

Sanlam is ʼn Gelisensieerde Verskaffer van Finansiële Dienste.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.