Oplossing of probleem?

LEPHALALE — “As jy nie deel is van die oplossing nie, is jy deel van die probleem”. Dít was die woorde van GPF-voorsitter Thys Eloff tydens ʼn openbare veiligheidsvergadering wat Vrydagaand 15 Maart by die Mogolklub gehou is. Kolonel Mabila van SAPD Lephalale se sigbare polisiëring het ook die vergadering bygewoon.

 Thys Eloff, voorsitter van die GPF en Kolonel Mabila voor die kaart waarvolgens die omgewing in sektore ingedeel is

Die doel van die vergadering was om inwoners se aandag te vestig op die teenwoordigheid van misdaad, maar belangriker om dringend samewerking te verkry om misdaad in die dorp en Marapong asook op plase uit te roei.

Eloff het die sektore waarin die SAPD funksioneer aan die hand van ʼn kaart verduidelik en inwoners kon hulself vergewis in watter sektor hulle woon. Daar is in elke sektor ook subareas met koördineerders. Eloff het die rol van die GPF duidelik uitgespel en gesê dat die SAPD die hoofrolspeler is en die GPF ʼn direkte skakeling met die polisie het.

Probleme by die SAPD, soos ʼn tekort aan die nodige hulpbronne kan nie geïgnoreer word nie. Dit lei daartoe dat polisielede ongemotiveerd kan raak en die GPF wil as organisasie die SAPS se hande juis sterk om saam op te staan teen kriminele. Die GPF is ʼn gemeenskapsorganisasie waarvan elke inwoner deel vorm en die gemeenskaplike probleem is misdaad.

Daar is tans ʼn klompie vrywilligers maar volgens Eloff is “ons besig om hulle uit te brand”. Baie van hierdie vrywilligers wat byvoorbeeld snags patrollie ry was by die vergadering en voel dat die inwoners “iets verwag”, maar is nie bereid om enigsins behulpsaam te wees nie.

Eloff het ʼn ernstige beroep op inwoners gedoen om buurtwagte en WhatsApp-groepe te stig sodat onmiddellike kommunikasie kan plaasvind wat tot goeie resultate kan lei. “Netwerk asseblief. Klop aan by jou buurman. Gesels en raak deel van die GPF.” Hy het inwoners aangemoedig om enige vreemde optrede te rapporteer. Hy het die voorbeeld gebruik van die persone wat onlangs uit Nelspruit met ʼn trok hier kom kompos “verkoop” het en daar was ʼn duidelike verband tussen misdaad en die manuevers in die omgewings waar hulle betrokke was.

Die kort en die lank van hierdie saak is dat mense nodig is om te help, in die dorp en in Marapong. Volgens Eloff is daar in Marapong ʼn paar “ysters” wat hul kant bring en die GPF help in die bekamping teen misdaad. Hy het nie doekies omgedraai nie en gesê as jy skuldig is, is jy skuldig, ongeag kleur, kultuur en kerkverband!

“Buurtwagte en patrolliery beteken nie dat mense gevloek of beledig moet word nie. As iemand verdag voorkom vra slegs of die persoon dalk ʼn probleem het en as die vermoede versterk word, roep hulp in, neem miskien ʼn foto, ens. So kan kriminele se bewegings bekamp en verminder word.”

“Die ekonomie is taai, misdaad styg en dit word ʼn sosio-ekonomiese probleem en uiteindelik is dit die inwoners se probleem,” sê Eloff.

“Laat ons die veiligheidsnetwerk dig span en daarvoor is hulp nodig”.

Skakel die GPF se 24/7 dienssentrumnommer by 081 701 1089 vir meer inligting.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.