SAOU belê dringende vergadering

Die dagbestuur van die SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie), Limpopo, het verlede week ʼn dringende vergadering in die Waterbergstreek met die hoofbestuur (Nasionaal), van die SAOU belê.


Die volgende SAOU bestuurslede:
Voor: Magnus Steyn (Ondervoorsitter, SAOU Limpopo), Chris Klopper (Hoof Uitvoerende Beampte, SAOU), dr Louis Swanepoel (President, SAOU), Albert Swaters (Voorsitter SAOU Limpopo) en Wilma Henn (Uitvoerende Beampte, SAOU Limpopo).
Agter: Louis Linde (Dagbestuurslid, SAOU Limpopo), Willie Schoeman (Dagbestuurslid, SAOU Limpopo) en Hennie Coetzee (Dagbestuurslid, SAOU Limpopo).

ʼn Strategie is bedink om die Limpopo Departement van Onderwys te dwing om onverwyld ʼn vakaturelys te publiseer wat die nagenoeg 130 vakante bevorderingsposte in Limpopo adverteer.

Skole kan slegs effektief bestuur word as elke skool ʼn hoof, adjunkhoof en departementshoofde in plek het.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.