SAOU-president in Limpopo

Woensdag 12 Junie was ʼn dag wat met gemengde gevoelens deur die PUR (Provinsiale Uitvoerende Raad) van die SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie), Limpopo, gepaardgegaan het.

Aan die een kant was die PUR-lede bevoorreg en verheug om dr Louis Swanepoel, Nasionale President van die SAOU, by hulle kwartaallikse vergadering te Hoërskool Pietersburg in Polokwane te verwelkom. Aan die ander kant was dit ook etlike skoolhoofde, wie binne die volgende twee jaar uittree, se laaste PUR-vergadering.

Die hoofde en departementele amptenare is geloof vir hulle absoluut onbaatsugtige en uitmuntende diens as PUR-lede.

Die PUR van die SAOU word elke drie jaar verkies en bestaan uit hoofsaaklik skoolhoofde en ander senior posbekleërs. Die volgende verkiesing vind in September 2019 in drie kringe in Limpopo plaas. SAOU-lede nomineer, sekondeer en verkies die kandidate van hulle keuse.

Dr Swanepoel het die absolute erns waarmee hierdie verkiesing benader moet word, beklemtoon. SAOU-lede word versoek om kundige mense in onderwyskringe te verkies. Kandidate moet toegewyd, lojaal en waardegedrewe wees. Kandidate moet ook beskik oor integriteit, visionêre denke, realisme, perspektief, ʼn ingesteldheid van vernuwing en bemagtiging hê en ʼn beelddraer van die professie wees.

Veral die nuutverkose voorsitter moet in staat wees om op ’n ander vlak as skoolhoof te kan funksioneer. Diensbaarheid en beskikbaarheid is van die allergrootste belang, terwyl sodanige kandidaat die besondere nuanses en ritmes van Onderwys moet verstaan. Om op te som: nie die beste kandidaat nie, maar die regte kandidaat.

Intussen het die dagbestuur van die PUR daarin geslaag om ’n tentatiewe afspraak met die nuutverkose LUR vir Onderwys in Limpopo, me Paulina Boshielo, te maak. Hierdie ontmoeting behoort aan die begin van Julie 2019 te geskied. Dringende sake is steeds die publisering van vakaturelyste vir etlike bevorderingsposte; posvoorsieningskale wat skole betyds moet bereik; uitstaande koshuistoelae en die spoedige vul van ondersteunings-, ad hoc- en waarnemingsposte.

SAOU-lede kan gerus voel in die wete dat hulle vakbond nasionaal gerespekteer word en deurgaans alle lede se beste belang op die hart dra.

(Mediavrystelling verskaf deur Santie Gildenhuys: SAOU PUR Mediaskakeling)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.