Veediefstal: doen jou deel

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek alle rolspelers in die rooivleisbedryf om dringend ’n aktiewe rol in die voorkoming van veediefstal te speel.

Die Nasionale Prioriteitskomitee: Landelike Veiligheid het tydens ’n vergadering wat op 12 Maart 2019 gehou is, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek om weer ʼn beroep op alle rolspelers te doen om saam te staan in die stryd teen veediefstal, wat ʼn hoogs ekonomiese en emosionele misdaad is, deur aan bestaande wetgewing te voldoen. Navorsing het bewys dat veediefstal in groot mate afgeneem het sedert die Wet op Diere-Identifikasie, 2002 (Wet 6 van 2002) ingestel is.

Veediefstal het die ekonomie tydens die 2014/15-tydperk van R819 miljoen ontneem met die diefstal van bokke teen ’n waarde van R65 miljoen, skape teen die waarde van R143 miljoen en beeste teen die waarde van R610 miljoen. Dié plaag hou ’n bedreiging vir beide die kommersiële- en die opkomende boerderysektore in die grootste gedeelte van die land in. Aspekte wat nie altyd in berekening gebring word wanneer vee gesteel word nie, is die impak daarvan op die werksekerheid van werknemers of mense wat van vee afhanklik is vir hul voedsel en ekonomiese oorlewing.

In die huidige misdaadrapporteringsperiode het veediefstal met 6,5% toegeneem, maar geen navorsing is onderneem om die redes daarvoor te bepaal nie. Die voorkoms van veediefstal kan nie net aan die aktiwiteite van die SAPD toegeskryf word nie, maar ook aan die feit dat rolspelers in die rooivleisbedryf nie aan wetgewing voldoen en toesien dat hul vee behoorlik geïdentifiseer word nie. Aankopers van vee, soos boere, spekulante, veeveilings, voerkrale en abattoirs kan onwetend die ontvangers van gesteelde vee wees indien hulle nie seker maak dat die vee wat hulle aankoop aan die voorskrifte van die wet voldoen nie. Wette word in die proses oortree en swaar boetes kan opgelê word as ʼn oortreder skuldig bevind word.

Die Wet op Diere-identifikasie, 2002 (Wet 6 van 2002) maak voorsiening vir die verpligte merk van vee en die Veediefstalwet, 1959 (Wet 57 van 1959) beheer die beweging van vee. Albei hierdie wette is in plek geplaas om die bedryf en die SAPD te ondersteun in die bekamping van veediefstal en om dit makliker te maak om gesteelde vee terug te vind. Dit wil voorkom asof ’n groot gedeelte van die veehandel nie aan die basiese vereistes voldoen om veediefstal te voorkom nie.

Die Nasionale Veediefstalforum versoek die volgende:
• Dat alle vee-eienaars ’n unieke brandmerk in hul name registreer en dit op alle vee in hul besit op die voorgeskrewe manier aanbring soos bepaal deur die Diere-identifikasiewet.
• Die voltooiing en indiening van die “Dokument van Indentifikasie” met alle transaksies.
• Dat alle lewendehawe-aankopers, afslaers, voerkrale en abattoirs vee-eienaarskap bevestig en weier om vee in ontvangs te neem wat nie gemerk is of waar die nodige indentifikasiedokument en veeverwyderingsertifikaat nie voorsien word nie.
• Dat alle identifikasiedokumente vir 12 maande op rekord gehou word.

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum versoek alle vee-eienaars dringend om die Registrateur van Diere-identifikasie te kontak en hul persoonlike inligting op te dateer of identifikasiemerke te verwyder by tel: 012 319 6000 of e-pos: sanetc@daff.gov.za

Die volgende webtuiste kan besoek word vir meer inligting: http://www.gov.za/services/animal-improvement/register-animal-identification-mark
(Bron: RPO)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.