Veediefstal oor die feesseisoen

Die Nasionale Veediefstal-voorkomingsforum het oor die afgelope jare ’n tendens bevestig dat daar ’n toename in veediefstal is oor die feesseisoen en die somer plantseisoen.  

Verskeie faktore dra by tot die toename in veediefstal soos die betaling van bonusse, die hoeveelheid geld wat beskikbaar is om vleis- en vleisprodukte te koop en kulturele gewoontes van die Suid-Afrikaanse bevolking soos huwelike en rituele. In kort word ’n baie goeie mark geskep waar gesteelde vee verkoop kan word aan onskuldige mense.

Die Forum was deur verskeie provinsies ingelig rakende die aantal veediefstalsake oor die 2019/2020 feesseisoen. Die verstommende bevindinge wat bevestig is deur bronne van die SAPD, is dat veediefstalsake ’n aansienlike daling toon teenoor die vorige jare. Amptelike statistieke is nog nie beskikbaar nie en die werklike syfers kan dus nie bekend gemaak word nie, maar die daling in veediefstalsake is beduidend.

Die daling kan toegeskryf word aan ’n verskeidenheid veranderlikes:
▪ provinsies wat oor die algemeen hoë veediefstalle ondervind oor die feesseisoen, het verskeie spesiale operasies geloods wat bygedra het tot die daling in misdaad en die suksesse hiervan is duidelik waarneembaar;
▪ die huidige verbod op lewendehawe veilings het die winsgewende omgewing waarbinne kriminele van gesteelde vee kon ontslae raak, ingeperk. Dit sal egter nie lank wees voordat die kriminele elemente van alternatiewe begin gebruik maak nie;
▪ die beweging van diere as gevolg van permitvereistes het ’n invloed gehad; en
▪ die ywer vanaf produsentevlak met die stigting van Veediefstal Inligtingsentrums (VIS’e).
Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum spreek hiermee sy opregte dank uit teenoor die SAPD Veediefstaleenhede en lede van VIS’e vir hul pogings. Produsente word ook gekomplimenteer vir hul bydrae in die daling van hierdie gruwelike misdaad.
Die Forum wil langs hierdie weg ook lewendehawe-agente en -afslaers versoek om hulself te registreer by APAC (Agricultural Produce Agents Council). Lewendehawe-agente en -afslaers word wetlik verplig om te registreer in terme van die Agricultural Produce Agents Wet, 1992 (Wet 12 van 1992). Produsente word voorts aangemoedig om ook slegs besigheid te doen met agente wat onder die wetgewing geregistreer is. Deur binne wetgewing op te tree, sal meer suksesse bereik word.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.